Unga känsligast för cannabis

STOCKHOLM Cannabis – världens mest utbredda illegala drog – är långt ifrån harmlös. Och ju tidigare en ung person börjar använda cannabis, desto mer skadas hjärnan.

– Marijuana invaderar din hjärna och förstör signalsystemen och ändrar dessutom hjärnstrukturen.

Det säger Bertha Madras, professor i psykobiologi på Harvard University och tidigare USA:s biträdande nationella drogsamordnare, med stor kunskap om cannabis skadeverkningar.

Hon och professor Gabriella Gobbi från McGill University i Kanada redogjorde under ett seminarium under konferensen World Forum för var forskningen kring cannabis står idag.

I Kanada är snittåldern för marijuana-debut 15,5 år och prevalensen bland 15-24-åringar är 32,7 procent. För personer över 25 år är siffran 7,3 procent.
– Vi har tillsammans med USA bland den högsta cannabisanvändningen, men siffrorna är ganska likartade i Europa, säger Gabriella Gobbi.

Forskningen visar entydigt att skadorna i hjärnans signalsystem och strukturer är som störst bland tonåringar och unga vuxna, som alltså också använder drogen mest.

– Det är mycket olyckligt eftersom hjärnan fortfarande är under konstruktion upp till 25 –årsåldern, speciellt synapserna (“cellernas kopplingsstationer“). Om man vet det så är det lätt att förstå att en tidig introduktion av droger ändra den normala utvecklingen av hjärnan, säger Gabriella Gobbi.

Marijuana och cannabinoider har receptorer (“motttagarstationer“) i just de delar av hjärnan som reglerar känslor. Marijuana innehåller över 60 verksamma substanser. I en studie som professor Gobbi berättade om var syftet att se om cannabis kunde vara antidepressiv. Forskarna fann att man känner sig lite gladare, men endast vid mycket låga doser.

Då ökar nämligen aktiviteten av serotonin i hjärnan men bara något mikrogram senare blir effekten av cannabiset den motsatta, då minskar serotoninhalten och det i sin tur kan leda till depression och sömnstörning.
– Sömnstörningar är inte sällan första tecknet på depression, konstaterar Gabriella Gobbi.

Till depressionen hör också ofta exempelvis nedstämdhet, ångest, skuldkänslor, huvudvärk, utmattning, ryggsmärta och viktökning.

Cannabis påverkar också signalsubstansen noradrenalin, även den central vid utveckling av depression. Antidepressiva mediciner verkar för att balansera serotonin och noradrenalin.

Flera studier visar också att känsligheten för att bli deprimerad som vuxen ökar betydligt om man som tonåring eller ung vuxen använder cannabis, speciellt före 15-årsåldern. Risken för depression ökar då minst fyra gånger.

Men cannabiseffekten på stämningsläget är ofta subtil. De depressiva tecknen och humörspåverkan behöver alls inte vara uppenbara.
– Användaren kanske blir lite slöare, drar sig undan sociala aktiviteter och spenderar mycket tid framför TV:n och datorn, säger Gabriella Gobbi.

Genom studier på råttor har man också kunnat se att den elektriska aktiviteten i hjärnan som normalt är jämn, blir ojämn hos dem som under uppväxten fått cannabis. Den störningen består sedan hos de vuxna råttorna.

Professor Bertha Madras påpekar också att hjärnan är ett mycket komplext hårt reglerat system med minst 120 olika signalsubstanser som alla påverkar varandra och har sina olika system.

– Cannabinoiderna har ett annorlunda signalsystem. Cannabis stoppar upp meddelanden, eller de blir inte ens till, så signalerna blockeras på många olika nivåer och påverkar därför också så många av kroppens funktioner, förklarar hon.

Ungefär 60 av cannabinoiderna finns i växter, men ytterligare sju tillverkas av hjärnan. Och tusentals syntetiska har utvecklats av industrin.

Några av funktionerna som påverkas av cannabinodier är: minnet, rörelseförmågan, inlärningsförmågan, koordinationsförmågan, smärtupplevelsen och hormonomsättningen.
– Vissa manliga cannabismissbrukare kan till exempel få bröst. Även aptitreglering, fertilitet, graviditet och skelettceller påverkas, säger Bertha Madras.

Studier med skolungdomar har visat att de som avstått från marijuana lägger längre tid på läxor, får högre betyg, i högre grad går vidare till högskolestudier och blir mindre kriminella.

Omvänt gäller att cannabisanvändare får koncentrationssvårigheter och oftare försätter sig i farliga situationer. Men även löper högre risk att börja använda andra droger. Unga cannabismissbrukare använder till exempel mer kokain än andra som vuxna.

– Cannabis är helt klart beroendeframkallande. Tillvänjningen går lika fort som med nikotin och fortare än för alkohol, säger Bertha Madras.

Råttstudier har också visat – bland annat en svensk undersökning – att de som under en period av uppväxten får cannabis som vuxna har ett mycket starkare sug efter opiater än de som inte fått cannabis under uppväxten. “Cannabisråttorna“ intar själva opiater betydligt oftare än råttor som aldrig prövat droger när de ges chansen.

– Varför vet vi inte. Antigen är signalsystemet för opiater också påverkat av cannabis eller också behöver de mer för att få samma drogstimulans som de andra tidigare drogfria råttorna, säger Bertha Madras.

Tema: WFAD

World Forum…

… Against Drugs. Första konferensen hölls i 2008 i Stockholm. Därpå tre till i Stockholm ( 2010, 2012 och i maj 2014 tillsammans med ECAD:s borgmästarkonferens). Det femte hölls 12-13 mars i Wien, i samband med FN:s 59:e CND-möte, inför Ungass.

• World Federation Against Drugs , WFAD, som ordnare konferenserna har nära 170 medlemsorganisationer från alla kontinenter.

Läs mer

Etiketter:

Annonser