“Succé behandla kriminella missbrukare“

STOCKHOLM Ett pionjärsprojekt i Stockholms län för att behandla heroinister i kriminalvården lovordas och ska nu permanentas.

Sedan augusti 2007 har projektet, “Integrerat team för opiatberoende kriminalvårdsklienter“ (ITOK), pågått i Stockholms län. Nu har det första året utvärderats. Företrädare för projektet betecknar verksamheten som en succé.

43 av 86 klienter som ingått i projektet det första året ingår i utvärderingen. Nio av klienterna har hittills gått vidare till kommunernas ordinarie beroendemottagningar.

– Denna första utvärdering visar goda resultat. Långsiktigt räknar vi med att 70 procent av klienterna ska stanna i behandlingen. Men jag vill understryka att behandlingen inte fungerar utan att hela kedjan av vårdinstanser medverkar, menar Daniel Uppström, koordinator för ITOK-projektet, till Drugnews.

– ITOK kan ses som ett pilotprojekt och finns för närvarande bara i Stockholms län, men med de goda resultat som vi visar hoppas jag att andra landsting kommer att följa efter vårt exempel, fortsätter han.

En aktiv heroinist kostar samhället omkring 2,3 miljoner kr per år, behandlingen kostar 80 000 kr.
Projektet, ett samarbete mellan Kriminalvården region Stockholm, Stockholm Frivård och Beroendecentrum Stockholm, går ut på att erbjuda heroinmissbrukare läkemedelsassisterad behandling med Metadon eller Suboxone i kombination med psykosociala insatser i anslutning till att klienten blir villkorligt frigiven från fängelset.

Kopplingen mellan missbruk och kriminalitet är väl känd, 60 procent av Kriminalvårdens klienter missbrukar någon form av narkotika.
– Därför är det nödvändigt att Kriminalvården samarbetar med beroendevården för att ge opiatberoende klienter evidensbaserad behandling, detta minskar risken för återfall i missbruk, säger Daniel Uppström.

• Projektet ska nu permanentas och får 3,85 miljoner kronor per år. Landstinget satsar 2,6 miljoner medan Kriminalvården står för 1,25 miljoner kronor.

Etiketter:

Annonser