Afghanistans opiumodling kollapsade efter förbud

KABUL Opiumproduktionen i Afghanistan har nästintill kollapsat med en minskning på hela 95 procent efter att talibanerna införde ett narkotikaförbud i april 2022. Detta enligt en ny rapport från FN:s kontor för narkotikabekämpning och brottsprevention (UNODC).

Odlingen av opiumvallmo i Afghanistan har under 2023 minskat från 233 000 hektar, en yta motsvarande ungefär halva Stockholms län, till 10 800 hektar, en yta som ungefär motsvara Lidingö kommun. Det har lett till en minskning med 95 procent i tillgången på opium, från 6 200 ton under 2022 till endast 333 ton under 2023.

– Detta ger en verklig möjlighet att nå långsiktiga resultat i arbetet mot den olagliga opiummarknaden och den skada den orsakar både lokalt och globalt, säger Ghada Waly, generaldirektör för UNODC, i ett pressmeddelande.

Detta innebär också att mängden heroin som kan produceras från opiumskörden har minskat. År 2022 kunde man få ut 350–580 ton heroin av exportkvalitet från opiumskörden. Men 2023 kan man bara få ut 24–38 ton

Ghada Waly. Foto: Dean Calma / IAEA

Ghada Waly pekar också på konsekvenser och risker som måste hanteras för att nå ett resultat som är hållbart, särskilt för folket i Afghanistan.
Den drastiska minskningen av opiumodlingen har omedelbara konsekvenser för många sårbara landsbygdssamhällen. Deras inkomster har varit beroende av odling av opium. Inkomsten för bönder från 2023 års opiumskörd sjönk med över 92 procent, från en uppskattad summa på 1 360 miljoner dollar för skörden 2022 till endast 110 miljoner dollar 2023.

– Idag behöver Afghanistans befolkning akut humanitär hjälp för att möta sina mest omedelbara behov, för att klara chocken av förlorad inkomst och för att rädda liv, påpekar Ghada Waly.

Hon menar att Afghanistan under de kommande månaderna behöver kraftiga investering för att ge afghanska bönder alternativ till opium.

Roza Otunbayeva, FN:s generalsekreterares särskilda representant för Afghanistan och chef för FN:s biståndsmission i Afghanistan, understryker vikten av att hållbara alternativa utvecklingsinsatser måste inriktas mot ett jordbruk som tål torka, särskilt med tanke på att nästan åttio procent av befolkningen är beroende av jordbruk, och att Afghanistan redan står inför akut vattenbrist.

Många bönder har i stället för opiumodling övergått till att odla vete. Spannmålsodlingen har totalt ökat med 160 000 hektar. Trots att veteskörden till viss del kan mildra matosäkerheten, ger grödan betydligt mindre inkomst än opium. Bönderna i de fyra provinser som odlade mest opium förlorade cirka en miljard dollar i potentiell inkomst under 2023 genom att byta till vete.

Fram till förra året var inkomsterna från tillverkning och smuggling av heroin mycket större än inkomsterna för bönder som odlade opium. Värdet av enbart heroinexporten har ofta överstigit värdet av Afghanistans lagliga export av varor och tjänster.

Utanför Afghanistan kan minskad heroinproduktion leda till minskad smuggling och användning, men det kan enligt UNODC också ge upphov till farligare alternativ, som fentanyl och andra syntetiska opioider.

• Läs hela rapporten här: Afghanistan opium survey 2023. 

Annonser