Bildt, Afghanistan och opium

Reaktioner på utrikesminister Carl Bildts försvar av fortsatt svensk närvaro i Afghanistan. De utländska trupperna måste påbörja tillbakadragandet så att afghanerna själva får styra över sitt land, skriver Gunnar Blommé, drogsamordnare i Falun. /Hemliga krigsrapporter via Wikileaks.

Likt alla som genom historien försvarat angrepp på små nationers självständighet så anför Carl Bildt ”s.k. goda skäl”.

Under det krig som förts, av USA och dess allierade, under de senaste åtta åren så har inte opiumleveranserna från Afghanistan minskat. Tvärtom så har de enligt en del rapporter ökat. Däremot har tusentals civila afghaner mist livet under bombningar och beskjutningar mot verkliga eller förmenta talibanska motståndsmän.

Inte heller har den av USA, i realiteten, tillsatta regeringen i Kabul för avsikt att stoppa krigsherrarnas (de som lokalt konkurrerar om makten med varandra och talibanerna) leveranser av opiumet, tvärtom, den korrumperade regeringen i Kabul samarbetar med dem eller ger dem sitt tysta stöd.

Den civila hjälp som Svenska Afghanistan-kommittén med flera har gett direkt till det afghanska folket har försvåras. Den civila hjälpen och det ekonomiska stöd som ockupanterna ger till civil hjälp utgör en bråkdel av den militära budgeten som går till direkt krigföring.

Ska odlingen av opium försvinna till förmån för andra odlingar och verksamheter så måste förhandlingar med den del av talibaner och andra motståndsmän som är beredda på kompromisser omgående ta sin början.

De utländska trupperna måste påbörja tillbakadragandet så att afghanerna själva får styra över sitt land.

Etiketter:

Annonser