Afghanistan: opiumrekord i år

KABUL/WIEN Produktionen av opium i Afghanistan når i år rekordnivå, en ökning med 87 procent till cirka 9000 ton jämfört med ifjol. Detta efter en snabb expansion av odlingsarealer i landet, visar ny FN-rapport.

Det är högsta nivån någonsin för produktion av opium, bas för fruktade drogen heroin. Arealer i Afghanistan där opiumvallmo odlas ökade från 201 000 hektar ifjol till rekordnivån 328 000 hektar i år, enligt FN:s narkotikakontrollorgan UNODC.

Dessutom slås tidigare rekordet från 2014 i opiumproduktion med en ökning från 4800 ton ifjol till beräknat till 9 000 ton i år.

Juri Fedotov. Foto: Drugnews

– Dessa skrämmande siffror bör ges tid för reflektion. Det är hög tid för internationella samfundet och Afghanistan att åter prioritera narkotikakontrollen och erkänna att varje nation har ett gemensamt ansvar för detta globala problem, säger UNODC:s chef Juri Fedotov i en kommentar.

FN befarar att fler uppror och ökad finansiering till terroristgrupper är att vänta i Afghanistan när mer heroin av hög kvalitet till pris kommer nå konsumtentmarknader i hela världen och leda till ökat missbruk.

Tidigare har varnats för att huvudstaden Kabul efter försämrats säkerhetsläge tappat kontroll över många områden i landet. Vilket har bidragit till att förstörning av vallmofält har kollapsat, en metod som började användas efter USA-ledda invasionen 2001 som störtade taliban-styret.

I år har 750 hektar opiumodlingar förstörts, en liten ökning, men i sammanhanget nästan försumbart då odlingsarealen samtidigt ökade 63 procent (+127 000 hektar), jämfört med ifjol.

Mest ökar odling av opium i södra och nordöstra provinserna. Avkastningen per hektar har ökat med 15 producent sedan ifjol, enligt rapporten. Vilket även gör det svårare att förmå bönder växla till annan gröda.

• Fotnot: FN-rapporten Afghan Opium Survey 2017 (pdf-fil, 73 sidor).

 

Annonser