Centerstämman: 18 år på Systembolaget

Sänkt åldersgräns på Systembolaget, men starkt stöd för detaljhandelsmonopolet. Det är facit efter helgens partistämma med Centerpartiet, som också tydligt avvisade förslag om legalisering av cannabis.

Centerpartiets partistyrelse fick stöd för den föreslagna politiken på alkoholpolitikens område. Den största förändringen är att Centerpartiet vill se en sänkt åldersgräns till 18 år för att få handla på Systembolaget. Huvudargumentet i debatten handlade om att det bör vara en enhetlig myndighetsålder, även om det inte fanns förslag på att justera andra åldersgränser än den för alkoholinköp.

Samtidigt avvisades förslag om slopat detaljhandelsmonopol mycket tydligt av stämman. Systembolagets framtid är en ständigt återkommande fråga på Centerpartiets stämma, med många engagerade talare både för och emot. Men en fråga där det tidigare skilde ett tiotal röster avgjordes nu utan att rösterna ens behövde räknas.

Centerstämman avvisade också ett förslag om kraftigt sänkta alkoholskatter. Däremot är Centerpartiet fortfarande för så kallad gårdsförsäljning. Förslag om att ändra uppfattning i den frågan för att skydda Systembolaget avvisades tydligt. Centerpartiet är av uppfattningen att gårdsförsäljning går att kombinera med fortsatt detaljhandelsmonopol.

Centerpartiet vill också att det uppdrag som Systembolaget idag har kring forskning och information ska överföras till Folkhälsomyndigheten.

Utan motförslag ställde sig Centerpartiets stämma bakom slopat krav på matservering för att få servera alkohol. Partiet vill också se en översyn av alkohollagens regler för servering och marknadsföring och att lagkrav som inte kan motiveras utifrån ett folkhälsoperspektiv ska avskaffas.

I narkotikapolitiken handlade debatten framför allt om så kallade konsumtionsrum. Där ville partistyrelsen se en utredning om det kan vara något också för Sverige. Det fanns ett avslagsyrkande på förslaget, men det röstades tydligt ned.

Förslag om att legalisera cannabis avslogs utan omröstning. När det gällde avkriminalisering så var stämman noggrann i avvägningen. Ett förslag om att utreda vad en eventuell avkriminalisering skulle ha för skademinimerande effekt ansågs besvarat med hänvisning till att Centerpartiet vill se en utredning av narkotikapolitiken med ett bredare uppdrag än den som tillsatts av den förra regeringen. Däremot avslogs ett förslag om en utredning med det uttalade syftet att avkriminalisera samtlig narkotika för eget bruk.

 

Annonser