18 år på Systemet förslag till Centerstämman

Centerpartiets partistyrelse föreslår sänkt åldersgräns till 18 år för att få köpa alkohol på Systembolaget. Partistyrelsen vill också att Systembolagets informations- och forskningsuppdrag ska läggas på andra aktörer.


I slutet av september inleds Centerpartiets partistämma i Örebro. I handlingarna till stämman från partistyrelsen finns flera förslag kring alkohol- och narkotikapolitik.

Centerpartiets partistyrelse står kvar vid att behålla Systembolagets detaljhandelsmonopol, om än kombinerat med ett förslag till gårdsförsäljning. Samtidigt föreslår partistyrelsen att åldersgränsen för inköp av alkohol på Systembolaget ska sänkas från 20 till 18 år.  I sitt förslag till stämman skriver partistyrelsen att ”åldersgränsen för både servering och köp av alkohol bör vara identisk med myndighetsåldern på 18 år”.

Centerpartiets partistyrelse anser också att Systembolaget inte längre ska ha ett uppdrag att informera om alkoholens skadeverkningar och finansiera forskning. Systembolagets informations- och forskningsuppdrag ska i stället läggas på andra aktörer, såsom Folkhälsomyndigheten, menar partistyrelsen. Enligt förslaget ska också reglerna för alkoholservering liberaliseras och det ska inte längre finnas krav på matservering för att få servera alkohol.

När det gäller narkotikapolitiken avslås en motion om att utreda legalisering av cannabis och tillåta försäljning av cannabis i särskilt licenserade butiker. ”Partistyrelsen tar avstånd ifrån alla förslag om legalisering av cannabis och andra narkotiska preparat. Det finns inga påvisbara positiva effekter av legalisering, vare sig på individ- eller samhällsnivå”, skriver partistyrelsen i sitt yttrande.

Partistyrelsen vill att det ska utredas om missbrukares innehav av (tyngre) droger för eget bruk ska fortsätta att vara straffbart och om det också i Sverige ska inrättas så kallade säkra konsumtionsrum för narkotika.

Partistyrelsen föreslår också bifall på ett förslag om att ”narkotikaförsäljningens effekt på gängens inkomster och vilka reformer som kan vara bra för att minska denna” ska utredas.

Centerstämman – partiets högsta beslutande organ – samlas 29 september till 1 oktober i Örebro.

Annonser