Fylla får aldrig ursäkta dåligt beteende

IQloggaDet är dags att höja ribban, och sluta använda alkoholen som en ursäkt för dåligt beteende. Det skriver i en krönika Mojtaba Ghodsi, ny vd på Systembolagets dotterbolag IQ, som vill bidra till samtal om alkohol och könsnormer och arbetar för en förnyad alkoholkultur.

Alkohol är för många en symbol för fest, glädje och gemenskap. Det är en del av hur vi människor umgås med varandra. Många av oss tycker om att dricka alkohol, men många dricker utan reflektion. Reflektion kring hur man själv dricker, hur man beter sig och hur det påverkar personer runtomkring. Trots allt, alkohol är som bekant inte vilken dryck som helst. Särskilt olyckliga är konsekvenserna när det egna beteendet påverkar andra. I ett sådant läge är det inte längre bara min ensak.

Undersökningar som vi på IQ genomfört visar att alkohol systematiskt fortsätter att användas för att förminska dåligt beteende:

  • Närmare tre av fyra unga vuxna svarar att alkohol används för att ursäkta ett dåligt beteende och det förekommer bland både män och kvinnor.
  • Varannan kvinna har blivit sexuellt trakasserad av en berusad man.
  • Närmare tre av fyra unga vuxna menar att män använder alkohol för att ursäkta tafsande, och drygt tre av fem att män ursäktar våld.

Det är anmärkningsvärt hur föreställningar om manligt och kvinnligt påverkar vårt förhållningssätt till drickande. Unga upplever att det finns olika förväntningar på hur män och kvinnor ska dricka. De påverkas fortfarande av historiska könsnormer, som borde vara förlegade, men tyvärr verkar vara fortsatt levande.

Dessvärre får alkoholnormer, och beteenden, konsekvenser för enskilda individer. Exempelvis anser fyra av fem unga kvinnor att kvinnor generellt undviker att dricka och bli berusade för att kunna hantera risker och riskfyllda situationer.

Det vill säga en verklighet som kräver kontroll och självmedvetenhet, samtidigt som det finns ett ideal med uppfattningen att kvinnor som dricker är fria och jämställda.

Tittar vi på männen syns inte liknande tendenser till eftertanke när det kommer till hur de dricker, trots att det främst är män som står för alkoholrelaterat våld och trakasserier och därför borde tänka efter i större utsträckning. Ett svar på varför eftertanke saknas i större utsträckning hos män, jämfört med kvinnor, finns i IQ:s rapport, Alkohol och Könsnormer, som visar att vi män fortfarande förväntas dricka mycket alkohol, och kunna hantera det. Något som i sin tur krockar med ett modernt mansideal som handlar om att visa känslor, vara ansvarstagande och jämställd.

I Sverige har vi en stark alkoholkultur. Det behöver inte vara ett problem, om vi har en smart relation till vårt drickande – och ifrågasätter beteenden som inte tillför något positivt. Det är dags att höja ribban, och sluta använda alkoholen som en ursäkt. Det är hög tid att granska och utmana rådande alkoholnormer, som inte bidrar. Vi har nu en möjlighet att sluta cementera beteenden som begränsar våra liv.

Det är precis det IQ ska jobba med. Att bidra till samtal om alkohol, könsnormer och arbetet för ett smartare förhållningssätt till alkohol och en förnyad alkoholkultur.

 

MOJTABA GHODSI
– ny vd på IQ, ett fristående dotterföretag till Systembolaget

Annonser