Dåligt beteende ursäktas med alkohol

Könsnormer styr fortfarande synen på alkohol och berusning. Bland unga vuxna anser 70 procent att det är manligt att dricka mycket och kunna hantera det. Men över sju av tio svarar samtidigt att alkohol ofta används som ursäkt för dåligt beteende, enligt en ny rapport.

Dryckeskulturen delades länge upp utifrån kön – det var okey för män att dricka mycket i offentlighet, medan kvinnor hänvisades till hem och familj och försiktigt drickande där eller att helt avstå.

Efter att motboken försvann 1955 så har mäns och kvinnors konsumtionsvanor närmat sig varandra, men styrs fortfarande utifrån skilda förväntningar, enligt forskningen. Unga kvinnor upplever mer än unga män att deras drickande bedöms utifrån kön och begränsar dem.

En ny rapport från Systembolagets dotterbolag IQ visar att dessa olika förväntningar finns vad gäller särskilda unga män och kvinnors alkoholvanor och hur de får olika konsekvenser. En Sifo-enkät med unga 18-34 år, gjord på uppdrag av IQ, visar att unga kvinnor oftare upplever att deras drickande blir bedömt utifrån deras kön, (61 procent av kvinnorna, jämfört med 50 procent av männen).

Karin Hagman. Foto: IQ

– Konservativa alkoholnormer lever kvar och påverkar inte minst unga kvinnor. Det är hög tid att prata om rådande alkoholnormer, dess samhällskonsekvenser och även verkligen utmana dem. Framför allt måste vi förändra synen på alkohol som en ursäkt för dåligt beteende, säger Karin Hagman, VD på IQ, i en kommentar.

I enkäten så svarar 73 procent av unga vuxna att män och kvinnor skyller på alkohol för att ursäkta dåligt beteende, och 20 procent uppger att det främst är män som gör det.

Det kan handla om att ”tafsa på någon” och ”att göra bort sig” – kvinnor anser att män ursäktar sådant tafsande mer, (80 proc., respektive 63 proc.). Könsskillnader märks även om att våldsbeteende slätas över med hänvisning till berusning, (71 proc. enligt kvinnor, 56 proc. av männen).

Vidare anser 70 procent att det är manligt att dricka mycket alkohol och kunna hantera det. Och lika många (70 proc.) tror att kvinnor undviker dricka och bli berusad för att hantera risker och riskfyllda situationer, enligt enkäten.

I en kommentar till rapporten säger Karin Hagman att det tar lång tid att förändra normer, enligt experter. ”Men att vi alla har ett ansvar för att se till att de förändras” och särskilt att inte kunna ursäkta dåligt beteende med alkohol.

Panel ledd av Musse Hasselvall (t v), samt Lisa Wiklund Moreira, Atilla Yoldas och Johan Pettersson. Skärmdump via Youtube.

I ett panelsamtal om IQ:s rapport i fredags via Youtube berättade författaren och debattören Atilla Yoldas att alkoholnormen är stark bland unga män att ”dricka på ett manligt vis”, dvs mycket, ofta och med syftet att ”bli packad”. Och att det är svårt att säga nej till killgänget.

Tjejer har ofta en svårare balansgång – dricker de inte och släpper loss, så kan de ses som tråkiga, är de alltför frisläppta så riskerar de ses som oansvariga, särskilt utifrån sexuell kontext, och bli kallade för otrevliga ord, enligt Johan Pettersson, jämlikhetskonsult på Make Equal.

Fram till 2005 kunde kvinnor inte anses blivit våldtagna, enligt lagen, om de var alltför berusade. Något hände när lagen ändrades, men det är fortfarande ganska svårt att få någon dömd, tycker Lisa Wiklund Moreira, lektor i etnologi på Stockholms universitet.

– Absurt egentligen, inte konstigt att det finns föreställningar om att kvinnor själva är ansvariga för att hantera risker, medan män kan skylla på alkoholen om de exempelvis tafsat på någon, sa hon.

Även Johan Pettersson hade tänkt på ansvaret när det kommer till alkoholkonsumtion.
– Jag sett många intervjuer om våldsbrott, sexualbrottsmål eller någon som gjort bort sig politiskt – och så drar man fram alkoholkortet och frånskriver sig helt från ansvar. Det kan man bara göra om omgivningen köper det! Vi borde snarare rikta om fokus och prata om alkohol som en försvårande konsekvens, sa han.

Jukka Törrönen. Foto: Drugnews

Professor Jukka Törrönen, vid institutionen för folkvetenskap på Stockholms universitet, har forskat om förändringar i ungas alkoholvanor och hur olika normer gäller för unga kvinnor och män. Men även sett förändringar.
– Alkohol används ganska ofta som en ursäkt för dåligt beteende, men kanske kom­mer det att förändras nu när ungas drickande går ner och de tar mer ansvar. Att dricka är inte en fungerande strategi för att hantera livets utmaningar, säger han i en intervju i rapporten.

• Fotnot: IQ-rapporten Alkohol och könsnormer (pdf-fil, 16 sidor). Riksenkäten av Sifo gjordes 15-23 mars i år bland 1 047 personer, 18-34 år, via en slumpvald webbpanel, med 384 män och 663 kvinnor, svaren har viktats.

 

Annonser