Pappor mer ovilliga ta alkoholsnacket

Det är dubbelt vanligare att mammor tar samtalet om alkoholen med sina tonåringar. Pappor drar sig för att prata om riskerna – trots att det skulle behövas, enligt en undersökning från IQ. /Handboken Tonårsparlören har nu skickats ut.

Ur Tonårsparlören

63 procent av tonårsföräldrarna i en ny enkät uppger att det är mammor som tar snacket med unga om alkoholens risker och bara 30 procent att det är pappor som gör det. Och när det gäller vem som är mest lämpad, så anser de flesta att mammor är det, (av tonårsmammor tycker bara 13 procent att pappor är mer lämpade).

– Jag blev själv lite förvånad av resultatet – trodde att vi kommit längre. Det handlar nog om att vi sitter fast i gamla könsnormer, att mammor har ett slags känslomässigt ansvar hemma att mer prata om svåra saker med barnen än pappor. Men så kan vi inte ha det. Pappor har nu världens chans till förbättring, säger Karin Hagman, vd på Systembolagets dotterföretag IQ, till Drugnews.

För barnen vill kommunicera om ämnet. I en annan enkät ifjol med tonåringar svarade nio av tio att det är bra att föräldrar talar med dem om alkohol och andra risker. Även där framgick att det oftare är mammor som tar samtalet med barnen än pappor, (– fast helst pratar tonåringarna med kompisar).

• Spelar det roll vilken förälder som tar snacket med barnen?
– Visst borde det bra att alla föräldrar vid köksbordet kan prata om svåra saker och att alkoholfrågan tas upp. Men då män dricker mer och 55 procent av papporna uppger att de varit berusade inför sin tonåring (39 procent av mammor), så borde de verkligen tala om det. Det blir onödigt känsligt om den som dricker mest undviker ämnet, säger Karin Hagman.

Hon understryker att föräldrars attityder och vanor om alkohol påverkar barnen. Och om fler pappor tar samtalet, så kan det bidra till en bättre relation till hälsa och alkohol för de unga. Och även ge föräldrar möjlighet att reflektera över sina egna alkoholvanor.

– Välj rätt tillfälle att ta upp ämnet, kanske när ni sitter i bilen. Pejla läget och lyssna in var barnet befinner sig, om det förekommer alkohol bland klasskompisar, finns grupptrycket etcetera. Men utgå inte heller från att de vill dricka alkohol, idag är det många tonåringar som väljer att avstå, berättar hon.

Karin Hagman med nya Tonårsparlören. Foto: IQ

Karin Hagman vet själv som tonårsförälder att sådana samtal kan vara knepiga, men att man som vuxen måste ta ansvar. Och att hålla kontakt per telefon om barnen går ut och att själv vara nykter, för att kunna åka och hämta om det skulle behövas. Flera föräldrar (43 proc.) är oroliga för att deras barn kan råka illa ut på grund av alkohol.

IQ:s undersökning kom i samma veva som handboken Tonårsparlören strax före Valborg. En helg som traditionellt är en riskhelg då många unga gör sin alkoholdebut, men som blev lugnare på många håll och med färre eldar till följd av pandemin.

– Det är viktigt att ta snacket med unga. De vill gå ut med sina kompisar trots pandemin och fler fester väntar med skolavslutningar och sommarlov. När fritidsgårdar och aktiviteter är inställda i dessa tider, så blir det även mer oorganiserade träffar, säger hon.

Tonårsparlören ser hon som en praktisk ”samtalsöppnare” med barnen om alkohol – eller varför inte med några filmer, som också tagit fram av IQ, på föräldramötet i skolan.
– Hoppas att frågan kommer upp där med, det skulle alla må bra av, säger hon.

Karin Hagmans tre konkreta råd till tonårsföräldrar:
• Se det inte som att du ska tillrättavisa din tonåring. Se det som ett samtal, där ni båda får komma till tals. Då hamnar inte din tonåring i ett underläge.

• Visa att du bryr dig. Förklara din oro och dina känslor så att din tonåring kan förstå ditt perspektiv.
Var tydlig, och berätta vad du förväntar dig. Då är det enklare för din tonåring att göra det som bestämts. 

TONÅRSPARLÖREN (140 sidor, pdf-fil) som IQ sammanställer har i dagarna skickats till 119 000 hushåll där ett barn finns som fyller 14 år i år. Det är 19:e gången som handboken med fakta och handfasta tips om alkohol och andra droger tagits fram för vårdnadshavare. Boken finns även i systembutiker.

• Fotnot: Undersökningen med tonårsföräldrar gjordes i våren 2021 av Norstat på uppdrag av IQ och där ingick 3 454 föräldrar med barn i åldrarna 13 till 17 år. Den andra enkäten gjordes bland 528 unga i åldrarna 14 till 17 år våren 2020. Båda enkäterna via slumpvis rekryterad webbpanel.

Annonser