Föräldrar gör skillnad för unga

Nu dagarna före Valborgfesterna skickas nya Tonårsparlören ut till 106 000 vårdnadshavare med barn som fyller 14 år i år. Späckad med argument, fakta och tips på hur oroliga föräldrar kan tala med unga om alkohol och annat som hör tonåren till.

– Föräldrar är en viktig grupp att kunna tala med och påverka sina barn om alkohol och andra droger. Valborg, skolavslutning och föräldrafria fester är tillfällen då många unga gör sin alkoholdebut, säger Juan-Pablo Roa, vd på IQ-initiativet som vill se smartare förhållningssätt till alkohol, till Drugnews.

IQ ansvarar numer för den årliga Tonårsparlören, som går ut till alla tonårsföräldrar med barn som fyller 14 i år, totalt sett är det den 15:e utgåvan.

Många tonårsföräldrar är oroliga för att deras barn ska råka illa ut på grund av alkohol – och det finns en anledning. Unga tar mer skada, hjärnan är inte färdigutvecklad, risken ökar att hamna i bråk, oönskat fyllesex, göra bort sig, få sämre självkänsla, hamna på glid. Och de som börjar tidigt med alkohol riskerar även dricka mer senare. Men för de flesta går det givetvis bra för, ett steg in i vuxenlivet.

Ur Tonårsparlören

Roa tycker det är bra att föräldrar höjer sin kunskap om alkohol för att kunna ha bra samtal med barnen vid köksbordet hemma eller med andra föräldrar på möten i skolan och enas om en gemensam hållning.

– Skaffa mer kunskap, köp inte ut eller bjud på alkohol hemma och kom överens om vilka tider som tonåringarna senast bör komma hem. Med det kommer man långt, säger han.

Drugnews slog följe med Juan-Pablo Roa och Tonårsparlörens redaktör i år, Linda Johansson, upp till folkhälsominister Gabriel Wikström (S) på Socialdepartementet med en packe nytryckta böcker.

Senaste åren dricker tonåringar faktiskt betydligt mindre alkohol än tidigare generationer i samma åldrar. Och fler unga väntar med debuten och är nyktra, ifjol drack bara cirka 40 procent i nian alkohol, på 1970-talet drack nio av tio unga. Och andelen som varit berusade före 13 års ålder har sjunkit till fyra procent, enligt CAN:s skolenkäter.

– Det är ju jättebra och jag tror att Tonårsparlören bidragit till den utvecklingen, att drickandet minskar. Boken kan öka kunskap och vara ett bra stöd för föräldrar att tala med sin tonåring om alkohol och annat. Och kunna möta exempelvis argumentet från unga om att ”alla dricker”, som jag kanske själv använde som ung, men som ju inte stämmer, säger Gabriel Wikström över en fika.

En annan missuppfattning är att unga som väljer bort alkohol istället börjar använda narkotika. Det stämmer inte, cannabis har inte ökat nämnvärt, men de som röker cannabis ofta tenderar även att dricka mycket alkohol, enligt CAN.

Nytt i år i Tonårsparlören är mycket referenser, källor och även ett kapitel om sociala medier. Barn och unga på exempelvis Facebook, Snapchat, Instagram och hos kändisbloggar möter ofta dold alkoholreklam och öppna alkoholbudskap från kompisar och andra.
– De här budskapen och trycket om att det är häftigt att dricka, för att bygga på sin image, påverkar alkoholnormen och den positiva konsumtionsutvecklingen nedåt bland unga kan så småningom komma brytas och vända upp igen, säger Juan-Pablo Roa.

Han får medhåll av ministern, som vill skärpa alkoholföretag och enskildas ansvar på nätet och mot unga. En utredning ser just nu över det.
– Även om vi har en positiv trend som hållit i sig några är, så vet vi inte vad som händer om fem, tio år, vilka nya trender som kommer. Vi vet dock att det finns ett starkt intresse att vända sig till barn och unga med alkoholbudskap, inte bara på sociala medier utan även på andra håll, exempelvis med den där äckliga alkoglassen, säger Wikström.

Folkhälsominister Gabriel Wikström. Foto: Drugnews

Han efterlyser fler alkoholfria miljöer, vill fortsätta som ambassadör för Vit Jul-projektet (fira sober julhelg när barn är med) och han har under våren dragit ner nästan helt på alkohol.

– Vi ska ju få barn i sommar och nu dricker jag inte alls när jag går ut och äter med min flickvän Elin. Känner inte behov av det när inte hon dricker. Intressant se att även om alkoholnormen är stark, så går den att bryta. Med fler alkoholfria miljöer, så skulle det underlätta för många som även har problem med drickandet, säger Gabriel Wikström som har en dotter i ett tidigare förhållande.

Vad gäller arbeta förebyggande anser han att det behövs generella insatser kring unga, men även betydligt mer riktade åtgärder för grupper i riskzonen. Utsatta barn som växer upp i fattigdom och utsatta områden där droger också finns (liksom i rika områden och familjer), men där motståndskraften är mindre och hälsoklyftorna slår hårdare.

• Drugnews: vad tror du då om strategin att hålla ungarna inne riskhelger som Valborg, som en del förespråkar?
– Har inget generellt råd att ge, men metoden att försöka låsa in sina tonåringar tror jag är dömd att misslyckas. Det blir bara kontraproduktivt. Det gäller istället hitta bra spelregler som fungerar bra för både vuxna och tonåringar. Är man orolig för sitt barn, så är det ju bra att samtala om det och annat. Men också kanske delta på festivaler och vid andra föräldravandringar som ordnas runt om, säger han.

Fotnot:  Tonårsparlören 2017. Den nya 138-sidiga parlören, går ut i 106 000 exemplar till föräldrar och 75 000 ex till Systembolagets butiker, IQ:s nätverk och lokala drogsamordnare. Den utges i år även på engelska, finns som ljudbok och en variant planeras senare för nyanlända familjer om svensk alkoholkultur och ungdom.

Tema: Föräldratips

Några råd i till föräldrar med tonårbarn:
1 – Bjud inte på alkohol och köp inte ut
Tonåringar som får alkohol av sina föräldrar dricker mer.

2 – Var intresserad och lyssna
Bra relation bygger upp ett förtroende.

3 – Visa att du bryr dig
Om du är orolig, berätta varför du är det.
4 – Lita på dig själv
Som förälder har du rätt välja det som känns bäst för dig.

5 – Var tydlig och sätt gränser

6 –  Ta hjälp av andra föräldrar
Skönt att prata om hur andra gör och kanske slå hål på argumentet ”alla andra får ju”.

7 – Hjälp till att säga nej
Ge barnen bra argument, ex att det är helt okey att säga nej, även om alla andra säger ja.

8 – Kom ihåg att du är en förebild
Vilka budskap och värderingar vill du förmedla till ditt barn.

9 – Våga släppa taget
Tonåringen utforskar sin lite mer vuxna identitet. Men visa att du finns där och gärna hjälper till.

10 – Visa kärlek
Ditt barn måste förstå att du tycker om hen oavsett vad som händer.
/Förkortade råd ur Tonårsparlören 2017

Annonser