Tala alkohol med din tonåring inför sommaren

Härligt skollov på gång – men även oro för att många tonåringar ska pröva alkohol och andra droger. Visa omtanke, bjud inte på alkohol, sätt tydliga gränser. Din tonåring vill att du pratar om alkohol, skriver Karin Hagman, vd på IQ-initiativet, i en debattartikel i Drugnews.

Nu står sommaren för dörren och för många ungdomar är det starten på en lång ledighet. Men för tonårsföräldrar kan skolavslutningstid och sommarlov vara förknippat med oro eftersom många tonåringar då kommer i kontakt med alkohol för första gången. Några provar att dricka alkohol av ren nyfikenhet medan andra kommer att uppleva sin första fylla. Vissa saker förändras inte. Tonåren är en tid när man ska hitta sin egen identitet utan föräldrar. Och för många är det lockande att, trots coronapandemi, välja kompisar och spännande kvällar framför att lyssna på föräldrars och myndigheters rekommendationer.

Foto: Drugnews

De allra flesta av oss vet att för mycket alkohol inte är bra. Men varför det är farligare att dricka alkohol som ung är kanske inte lika känt. Faktum är att unga tar mer skada. Deras hjärnor utvecklas fortfarande och är därmed extra känsliga. Alkohol är särskilt farligt för en växande kropp. Unga har dessutom svårare att bedöma konsekvenser och alkohol är ofta en bidragande faktor till skador och våld. 

Föräldrar har en viktig roll att spela när det gäller att försena alkoholdebutens risker och att minska tillgången till alkohol för ungdomar. Bland ungdomarna är stödet starkt för att föräldrar ska göra just detta.

IQ:s nya undersökning visar att 9 av 10 tonåringar tycker att det är bra att föräldrar pratar med sina barn om alkohol. Lika många (88 procent) svarar att det är bra om föräldrar har tydliga regler kring alkohol. Ungdomar vill att du ska ta ditt vuxenansvar även om de inte alltid signalerar det till dig.

Att prata med sitt barn om alkohol kan kännas svårt, men det är ett viktigt samtal som kan komma att göra stor skillnad. För att göra det samtalet lättare finns IQ:s bok Tonårsparlören”. Det är en handbok med fakta, råd och tips – från sakkunniga och experter – om hur du kan prata med din tonåring om alkohol.

Här är fem konkreta tips till dig som är förälder till en tonåring:

1. Visa omtanke och lyssna. Visa att du är intresserad av ditt barns tankar och upplevelser och tar dem på allvar. Din tonåring behöver förstå att du finns där oavsett vad som händer. Om du är orolig, berätta varför du är det.

2. Hjälp till att säga nej. För föräldrar handlar det mycket om att ge sina barn bra argument. Berätta att det är helt okej att säga nej, till alkohol och andra droger, även när det sociala trycket från kompisar är stort. Kanske underlättar det om din inställning kan användas som argument.

3. Var tydlig och sätt gränser. Berätta hur du ser på alkohol och vad som gäller i er familj. Ju tydligare du visar vad du förväntar dig desto enklare är det för tonåringen att själv stå för sitt beslut.

4. Bjud inte på alkohol och köp inte ut. De tonåringar som får alkohol av sina föräldrar dricker mer. Man kan inte lära sina barn hur man dricker alkohol med måtta. Det enda man lär dem är att dricka.

5. Kom överens med andra föräldrar
. Prata med andra föräldrar om vad som gäller för deras barn. Ibland kan det vara skönt att veta vad som gäller i andra familjer när argumentet ”alla andra får” dyker upp i diskussionen med din tonåring.

Det är inte bara loven som ger tillfälle för tonåringar att dricka alkohol. Många ungdomar har ingenstans att ta vägen när evenemang är inställda på grund av coronapandemin. Se till att du vet var ditt barn befinner sig om kvällarna och ta gärna en promenad – det är få vuxna ute i offentliga miljöer nu.

Karin Hagman, IQ Foto: Fond&Fond

Glöm inte bort att det du som förälder gör och säger när det kommer till alkohol har stor betydelse för dina barn – du kan påverka och du är en förebild.

Ta hand om varandra och ha en trevlig sommar!

KARIN HAGMAN
vd IQ, ett dotterbolag till Systembolaget

Annonser