Alkohol förbises ofta vid sexövergrepp

[UPPDAT] #Metoo-debatten har fått flera unga män att börja fundera över hur de uppför sig när de är alkoholpåverkade. Alkohol finns ofta med vid sexuellt trakasseri eller övergrepp mot kvinnor, men förbises ofta, visar ny IQ-studie. /Expertpanel kommenterar rapporten.

Foto: Drugnews

En ny Sifo-undersökning – på uppdrag av Systembolagets dotterbolag IQ – har ställt frågor om alkohol, sex och relationer till 1 065 personer i åldrarna 18-25 år. En åldersgrupp som har utbrett riskdrickande.

Många ser alkohol som ett socialt smörjmedel och känner sig mer avslappnade efter några drinkar och kan slappna av och våga mer, exempelvis när det gäller ta kontakt. Av tillfrågade unga vuxna i enkäten svarar sju av tio att det hänt att någon som raggat på dem varit för full.

– Kombinationen av alkohol och sex är inte nödvändigtvis dåligt. Men alkohol försämrar även omdöme och gör att vi får sämre koll på oss själva, missuppfattar signaler i omgivningen och det kan slå över i något negativt. Alkohol är aldrig en ursäkt för dåligt beteende, säger Karin Hagman, vd för IQ, till Drugnews.

I enkäten svarar sex av tio unga kvinnor att de blivit sexuellt trakasserade av någon berusad person och nära var femte (19 proc.) att de utsatts för sexuellt övergrepp av någon alkoholpåverkad.

Karin Hagman poängterar att berusade personer har ansvar för sitt beteende, det inte är den som utsätts som gör fel. Och övergrepp bör helst alltid anmälas.

I dagarna har EU-toppkandidaten Peter Lundgren (SD) erkänt att han vid en ”blöt” tillställning med partivänner ”tog henne nog på brösten”, ”vi var ganska fulla den kvällen” och ville ha en puss för att släppa kvinnan. En förundersökning om sexuellt ofredande har nu inletts.

• Drugnews: hur tänker du kring den affären?

Karin Hagman, IQ.

– Det är ju ett exempel på att försöka förringa och använda alkohol som ursäkt, det är inte okey. Även politiker bör fundera över sitt beteende oavsett om de varit berusade eller inte, säger Karin Hagman på IQ.

Av svaren i studien framgår att alkoholpåverkade har svårare att läsa signaler vad gäller relationer och sex. Och nio av tio (94 procent av kvinnorna och 88 proc. av männen) tror att alkohol i samband med sex ökar risken att utsättas för något man inte vill.
I en annan studie framgår att 63 procent har glömt skydda sig när de haft sex alkoholpåverkade.

Men det framgår även av Sifo-enkäten att #metoo-debatten har haft viss inverkan. Särskilt bland unga män, 35 procent av dem reflekterar mer idag över hur de beter sig mot andra när de är alkoholpåverkade, (24 proc. bland unga kvinnor).

– Det är superpositivt, metoo har bidragit mycket. Men alkoholens roll som samhällsproblem har knappt lyfts där. Viktigt att prata alkohol också, inte bara jämställdhet, patriarkala strukturer och heteronormen. Vi måste reflektera kring vårt eget agerande och hur det påverkar andra, säger Karin Hagman som efterlyser smartare förhållningssätt till alkohol.

I över hälften av de sexövergrepp som lagförs framgår att det är ofta män som utnyttjar kvinnor och att över hälften av gärningsmännen är påverkade av alkohol eller andra droger. Sedan ifjol finns en samtyckeslag där man ska förvissa sig om att vara överens före sex.

ETT frukostmöte i fredags i Stockholm diskuterade experter på olika områden IQ-rapporten.

Johan Pettersson, Make Equal.

Johan Pettersson, jämlikhetskonsult från stiftelsen Make Equal, arbetar bland annat ute i skolor där könsroller är starka bland ungdomar. Låt oss tala om sexuella trakasserier, gränsdragningar och samtycke och inte bara skylla på alkoholen. Men trycket finns fortfarande på pojkar dricka mycket, ”karatefylla” (ungefär drängfylla) är vanligt bland många.
– Och alkoholen förstärker och adderar redan gamla normer och står därför i vägen för förändring och omställning, säger han till Drugnews.

Malin Hansson

Malin Hansson, sexolog och doktorand från Göteborgs universitet, berättade om en långtidsstudie i WAG-projektet där kvinnor följts i 30 år med uppföljningsintervjuer. Unga kvinnor dricker mer alkohol och är mer stressade idag, menar hon.
– Alkohol har blivit en quick-fix för att våga ta kontakt och används av unga kvinnor även som självmedicinering om man inte mår bra, säger hon.

Pelle Ullholm. Foto: Drugnews

Pelle Ullholm, sakkunnig i sexualupplysning på RFSU, uppmanade till att läsa på och stärka kunskapsbasen, och inte bara se problem. De flesta uppger att de haft bra sex senaste gången.
– Stötta det friska, positivt stöder positivt, släng inte könsnormer i huvudet på folk, säger han.

I IQ-rapporten tipsar han de som träffats och är för berusade att vänta med sex till dagen efter. Då är det lättare att känna av, orka mer och det blir både bättre och säkrare. I en framtidsspaning tror han att fler kommer ragga mer nyktert och digitalt framöver. En förändring som ju även kan hjälpa den som har svårt med alkohol, säger Pelle Ullholm i rapporten.

• IQ-rapporten Röster om alkohol, sex och relationer bland unga vuxna (pdf-fil, 20 sidor).
Karin Hagmans debattartikel i Aftonbladet, ”Dölj inte alkoholens roll vid sexualbrott”.

 

Annonser