Missvisande om ”medicinsk cannabis” i SVT

I veckan hade SVT Vetenskapens värld cannabis som tema. De medicinska effekterna stod i centrum och beskrevs som i huvudsak lovande, men att forskningen hämmas av förbudet. Båda slutsatserna är missvisande, skriver Pelle Olsson i en krönika.

Vetenskapens värld drog igång en ny serie program i år med cannabis som det första, om medicinska fördelar och risker för hjärnan, (se SVT Play). Drog eller läkemedel? Idag uppges cirka 45 miljoner amerikaner använda cannabis, vilket väntas öka med legaliseringar i allt fler delstater. Och en växande cannabisindustri kammar hem miljardtals dollar.

I början på det suggestiva reportaget från USA om cannabis ställs frågan av speakerrösten om den utbredda (medicinska) användningen är ett oavsiktligt socialt experiment med den amerikanska folkhälsan.

Denna viktiga fråga föll sedan bort eftersom programmet nästan uteslutande handlade om positiva möjligheter för cannabis.

Ett flertal forskare intervjuades och även patienter med olika sjukdomar, varav flera barn, som fått stor lindring av att röka eller äta cannabis. Spännande forskningsprojekt presenterades där cannabis i olika former provades mot olika sjukdomar. En färgad krigsveteran berättade hur fantastiskt det varit att få hjälp av cannabis mot sin posttraumatiska stress, och en före detta elitidrottsman i amerikansk fotboll, numera cannabisföretagare, intygade hur effektiv cannabis är mot kroniska smärtor. Föräldrar till barn med svår epilepsi och autism var också med i gripande inslag.

Balanserat? Ur amerikansk tv-dokumentär i Vetenskapens värld om cannabis som medicin. Skärmdump SVT

För alla dessa var cannabis räddningen. Två unga cannabisrökare som fått problem fick också komma till tals, men där handlade det mer om medicin mot abstinenssymtom och försämrat minne, som nog antagligen skulle gå tillbaka om de slutade.

Även om flera forskare i programmet framstod som rätt entusiastiska om cannabis framtid påpekade i alla fall forskaren Staci Gruber att vi måste ha data om effekterna, vi måste ha bevis. Två andra välrenommerade forskare, Yasmin Hurd, chef för chef för Addiction Institute, och Nida-chefen Nora Volkow, uttalade sig i huvudsak kritiskt om cannabis.
Så långt gav programmet en någorlunda balanserad bild av drogens medicinska möjligheter.

Propaganda-affisch i USA mot marijuana på 1930-talet.

Men så lämnade programmet den vetenskapliga diskussionen och påstod rakt av att förbudet mot cannabis var mycket värre än eventuella skadeverkningar.

Uppåt 80 år gamla affischer och propaganda-filmer som demoniserade marijuana visades upp, med president Richard Nixon deklarerande War on drugs från 1968 som senaste inslag. Sådana dokument har alltid varit paradnummer för cannabisförespråkarna, men hade knappast med dagens ämne att göra. Flera av de intervjuade i programmet förfasade sig över alla som arresteras på grund av cannabis och att det framför allt är svarta amerikaner som drabbas.

Slutklämmen av den här argumentationen blev att förbudet har hindrat forskningen och understött rasism. Och gör det alltjämt. En legalisering skulle underlätta.

Det finns flera invändningar mot det resonemanget. Helt klart finns det en strukturerad rasism i det amerikanska samhället med oproportionerligt många svarta i fängelse. Programmet gav ett sådant upprörande exempel. Säkert har också en del forskningsprojekt om cannabis hindrats på grund av förbudet.

Fakta är emellertid följande enligt en regeringsrapport från 2002, Who´s really in Prison for Marijuana”, (pdf-fil 28 sidor). Det året dömdes 1,2 miljoner personer till delstatsfängelse, men bara 0,7 procent av dem för enbart marijuanainnehav, och då alltid med mer än 25-50 gram. För mindre mängder hamnade man inte i fängelse. I de federala fängelserna hamnade samma år 63 personer för enbart marijuanainnehav. Detta var alltså när marijuana i alla former var förbjudet nästan överallt i USA.

Det som inte nämns i programmet är att orättvisorna mot svarta som begår narkotikabrott har förvärrats efter legaliseringen i Colorado. Att tillåta cannabis har inte hjälpt.[1]

Inte heller får tittarna veta att den hittillsvarande forskningen, om cannabis terapeutiska nytta, och den är omfattande, gång på gång visar nedslående resultat. Bland annat sammanfattad av den amerikanska vetenskapsakademin.[2] Detta är, menar jag, den viktigaste orsaken att läkemedelsforskningen på cannabis inte är prioriterad.

Skickligt gjorda dokumentärer sända i public service-TV med förtroendeingivande programledare som Victoria Dyring kan lätt bli förledande. I det här fallet genom att både vara (i stort sett) korrekt, men genom att utelämna viktiga fakta och sedan komplettera med gripande personliga berättelser så luras tittarna om att framtiden för medicinsk cannabis är ljus. Dyring drar själv slutsatsen att ”vi ser exempel här på människor som får ovärderlig hjälp” av cannabis. Det är att ge människor med svåra sjukdomstillstånd falska förhoppningar.

Fred Nyberg. Foto: Mikael Wallerstedt

Den svenske professorn och beroendeforskaren Fred Nyberg intervjuades i studion av programledaren efter reportaget och lyckades räta upp en del missförstånd. Han manade till försiktighet med cannabis som medicin. ”Vi får inte hamna i en situation där ett läkemedel skapar stora fördärvande effekter”, sa Nyberg.

Och avslutade:
”Jag talar inte om att föra krig mot narkotikan, utan om att försvara den unga hjärnan. Det motiverar försiktighet.”

Tur att det också kom med.

• Fotnoter: [1]  Colorado News Line (2021).  Black Coloradans arrested at twice the rate of white people nearly a decade after pot legalization .

[2] The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids – NCBI Bookshelf (nih.gov). The current state of evidence and recommendation for research (January 2017). National Academies of Sciences, Engineering and Medicine.

Annonser