Så lobbar cannabisindustrin globalt

Cannabisindustrin flyttar fram sina positioner, inte bara genom ökad försäljning, utan även när det gäller att påverka politiker och forskare, visar nya studier. Det behövs en global hälsokontroll om cannabis, menar folkhälsoprofessor Sally Casswell i Nya Zeeland.

Mellan 27 februari och 1 mars hålls för sjunde året The Emerald conference, ett vetenskapsinriktat konvent och affärsmässa för cannabisindustrin, i San Diego, Kalifornien. Årets huvudtalare är farmakologiprofessor Daniele Piomelli, vid University of Californian. Han presenteras i en artikel på nätsajten Marijuana Business Daily som en pionjär på forskning om det endocannabinoida systemet.

Piomelli som är stark förespråkare för cannabis medicinska möjligheter fick även stort utrymme i SVT-programmet Vetenskapens värd om cannabis som vi skrev om i Drugnews i januari.

Prof Daniele Piomelli. Foto: Univ of California.

– Att förstå det endocannabinoida systemet är viktigt för cannabisindustrin, inte så mycket för att det kan ge kunskaper som direkt kan användas för affärerna, men därför att det är i de sammanhangen företagen kan lägga sitt arbete, säger han i en intervju med MJBiz.

Piomelli utvecklar sin syn på hur cannabisindustrin bäst kan utnyttja forskning och vetenskap för sina syften. Det handlar bland annat om att vara mer noggrann i sina uttalanden om cannabis effekter, både negativa och positiva. Det måste finnas täckning bakom påståenden. Han påpekar också att avancerad forskning är dyrt och inget som små cannabisföretag klarar på egen hand, men att det ändå finns utrymme att hålla sig framme.

– Det finns ett stort behov av enklare, bättre och snabbare sätt att analysera cannabinoider, särskilt fytocannabinoider, säger Piomelli i intervjun.

Fytocannabinoider är en särskild sorts ämnen i cannabisplantan som inte är så väl utforskade. Ett annat område är förbättrad förståelse av genetiken i växten. Båda är aspekter som han tycker bör ”hanteras mer aggressivt” från industrin. Han varnar också för överdrifter.

– Med det menar jag inte att överdriva kvalitéerna. Jag menar att överdriva farorna. Farorna med cannabis har varit överdrivna i 70 år, överdrivna till en punkt då det blivit löjligt.

Cannabisföretagens lobbyverksamhet

Att cannabisföretagen lierar sig med universitet och forskare, eller påverkar de stora medierna, blir allt vanligare, och allt tydligare, vilket Drugnews tidigare rapporterat. [1]

Ett nytt spektakulärt exempel kommer från det välrenommerade Johns Hopkins universitet i Baltimore.
Försökspersonerna får upp till 2 660 dollar i betalning för att delta i ett forskningsprojekt där de ska äta haschkakor och dricka alkohol. Dock är det oklart vem som betalar produkterna.[2]

Cannabisindustrins lobbyverksamhet har under senare år uppmärksammats i en rad vetenskapliga studier.

En forskningsartikel från 2018 handlar om hur företagen agerar på sociala medier. Huvudförfattaren Megan Moreno, professor och barnläkare från universitetet i Wisconsin-Madison, har tillsammans med sina medarbetare analyserat drygt tusen inlägg på Facebook och Twitter från sex marijuanaföretag.

Företagen uppmanade bland annat till överkonsumtion och utelämnade information om riskerna, vilka enligt regelverket måste lämnas. Till exempel om effekter vid bilkörning och bruk hos minderåriga.

Forskarna menar i sin slutsats att deras genomgång kan användas för ett införa ett bättre regelverk för dessa inflytelserika sociala medier när det gäller budskap om marijuana.[3]

Moreno och hennes forskargrupp följde upp med förnyad analys av företagens marknadsföring i sociala medier i delstaterna Alaska, Colorado, Oregon, och Washington.  14 cannabisföretag undersöktes. Slutsatserna var desamma som i tidigare studier. Trots delstaternas regler om reklam, fortsätter bolagen att rikta sig till ungdomar, locka till överkonsumtion genom olika rabattsystem och inte nämna skadeverkningar.[4]

Ytterligare en ny studie om cannabisindustrins marknadsföring i delstaten Washington visar samma sak. ”Den här studien visar på konflikten mellan prevention och den framväxande cannabisindustrin, samt vikten av att samhället involveras i regleringen av cannabismarknaden”, summerar forskarna.

Att samhällsinsatserna brister i tillsyn visar även att bara hälften av brott mot marknadsföringslagen anmäldes av de delstatliga kontrollanterna, resten av anmälningarna kom från allmänheten.[5]

En annan ny studie har undersökt ”Big Marijuanas” lobbyarbete för mildare cannabislagar i Colorado, en delstat där industrin haft särskilt stora framgångar i kommersialiseringen av drogen. Cannabisindustrin spenderade över 7 miljoner dollar (inflationsjusterad) från räkenskapsåren 2010-2021 för att utöva påtryckningar på Colorados lagstiftande församling. 367 lagförslag skickades in. I nära hälften av lobby-rapporterna rapporterades inte hur de finansierats.

Forskarna bakom den här studien menar att det verkliga beloppet och varifrån pengarna kommer kan ha dolts. Lobbyisterna representerade både alkohol-, tobaks- och cannabisindustrin, vilket ”möjligen underlättade allianser mellan branscherna”.[6]

Cannabislobbyn på Nya Zeeland
I en lika färsk studie från Nya Zeeland publicerad i den vetenskapliga tidskriften Addiction, har Peter Adams, psykologiprofessor vid universitetet i Auckland, och hans medarbetare, analyserat hur den legala cannabisindustrin påverkar beslutsfattare och hur man lobbat för andra beroendeframkallande konsumtionsvaror.

Analysen visar att cannabisföreträdarna använt sig av samma åtgärdskedja som alkohol- och tobaksjättarna.

Den medicinska cannabisindustrin (medicinsk användning tilläts nyligen i Nya Zeeland) har argumenterat att en laglig cannabissektor betyder regional ekonomisk utveckling och fler arbetstillfällen. De har sedan lobbat för att även rekreationellt bruk ska tillåtas och finansierat frivilligorganisationer som arbetar för samma sak, exempelvis patientorganisationer. Vidare har industrin försökt påverka lagstiftningen, etablerat partnerskap med forskare och universitet, bjudit in före detta politiker i rådgivande nämnder och deltagit i statliga samarbeten inom den offentliga sektorn.[7]

I en kommentar till studien i Addiction till skriver även Sally Casswell, folkhälsoprofessor vid Massey University i Nya Zeeland, att vi inte kan lita på att forskarna själva och att det civila samhället kan hindra cannabisindustrins inflytande.

Hon ger bland annat ett exempel från Thailand, ett land med låg konsumtion av cannabis, där det politiska partiet Phumjaithai, inför valet 2019 finansierades av cannabisindustrin för att lobba för cannabis.

Professor Sally Casswell. Foto: Massey University, NZ

“Det är hög tid att inleda diskussionen om ett lämpligt globalt svar på cannabis”, skriver Casswell. ”Den förändrade statusen för cannabis internationellt, både medicinskt och rekreationellt, som dokumenteras i artikeln, undergräver relevansen för cannabis i FN:s narkotikakonvention. Om cannabis inte ska ansluta sig till alkohol, som har den tvivelaktiga äran att vara det enda psykoaktiva beroendeframkallande ämnet som inte omfattas av ett internationellt fördrag, är det redan dags att börja diskutera rollen ett hälsoavtal för cannabis som liknar WHO:s ramkonvention om tobakskontroll (FCTC). En av fördragets viktigaste delar kommer att vara löftet från regeringar som stöder hälsofördraget för att se till att policyutveckling och genomförande skyddas från industrins intressen.” [8]

I ett mejl till Drugnews skriver professor Casswell också om vikten av en ramkonvention för cannabis:
– Det här är ett sätt för det globala samfundet att enas om normer och standarder för reglering av försäljning av ett lagliga droger och även försöka mildra inblandningen av kommersiella intressen när regeringarna ska besluta om en effektiv politik, något vi ser hända överallt där vinstintresset är drivkraften.

 

• Fotnoter: [1] ”Cannabis bra som medicin” – svensk expert tveksam – Drugnews, CBD-industrin sponsrar forskning om CBD – Drugnews, Så lobbar Big Marijuana för medicinskt bruk – Drugnews

[2]  Johns Hopkins hemsida 2022-02-07. Volunteers needed for paid cannabis and alcohol research study | Hub (jhu.edu)  

[3] Moreno et al (2018). Social Media Posts by Recreational Marijuana Companies and Administrative Code Regulations in Washington State, JAMA Netw Open. 2018 Nov 2;1(7):e182242  – PubMed (nih.gov)

[4] Moreno et al (2022). A Content Analysis of Cannabis Company Adherence to Marketing Requirements in Four States, J Stud Alcohol Drugs 2022 Jan;83(1):27-36. – PubMed (nih.gov)

[5] Beatriz H Carlini 1Sharon Garrett 1Caislin Firth 1Ilana Pinsky 2 (2022). Cannabis Industry Marketing Violations in Washington State, 2014-2019,  J Stud Alcohol Drug. 2022 Jan;83(1):18-26.  – PubMed (nih.gov)

[6] Thomas Rotering 1Dorie E Apollonio  (2022) , Cannabis industry lobbying in the Colorado state legislature in fiscal years 2010-2021 , Int J Drug Policy. 2022 Jan 24;102:10358 – PubMed (nih.gov)

[7] Adams et al (2021). Addiction 2021   Policy influence and the legalized cannabis industry: learnings from other addictive consumption industries, Nov;116(11):2939-2946, – PubMed (nih.gov)

[8] Casswell (2021)  We can’t rely upon monitoring by researchers and civil society to prevent cannabis industry influence—a global response is needed – Casswell – 2021 – Addiction – Wiley Online Library

Etiketter:

Annonser