Sabuni vill öppna för medicinsk cannabis

Sverige bör lära av andra länder om medicinsk cannabis. Det sa Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni i Ekots Lördagsintervju, men är ”inte helt säker” på att legalisering är lösning på missbruksproblem.

Hon fick mot slutet i intervjun frågan om Liberalerna bör ändra sin inställning till cannabis, då liberala systerpartiet i Tyskland i nya trepartiregeringen vill tillåta försäljning i licenserade butiker.

– Man vet aldrig vad framtiden bär med sig. Mitt första steg är att se till att vi kan använda cannabis i medicinskt syfte, det finns många med olika typer av sjukdomar som kan få lindring av cannabis och där ligger vi efter, svarade Nyamko Sabuni ganska svävande.

Hon hänvisade till att försöksverksamhet pågår, men att flera andra länder ligger långt före och att Sverige bör lära av dessa.

Liberala ungdomsförbundet vill helt legalisera cannabis. Vilket de har framfört nyligen tillsammans med CUF och MUF i en debattartikel.

Men så långt vill Sabuni inte gå.
– Jag tycker att vi ska jobba mer med att de med missbruk av olika slag får den vård och hjälp de behöver. Jag är inte säker på att det är legalisering av droger som är lösningen på den problematiken, svarade hon.

Hon säger att hon ”inte är vetenskapsperson och inte läst närmare i några rapporter”. Men att det är viktigt att vi har ett fungerande samhälle som kan ge hjälp och stöd.

Uttalandet har av några tolkats som att Liberalerna – som kämpar med opinionssiffror under riksdagsgränsen – försöker söka stöd hos vissa ungdomsgrupper. Samtidigt är cannabis redan tillåtet i sjukvården idag i Sverige (läkemedel som Sativex, Epidiolex och som licenspreparat), men det är oklart om L-partiledaren vill vidga definitionen av ”medicinsk cannabis”.

Annonser