Barn placerades på utdömt familjehem

Ett familjehem i Linköping ansågs olämpligt då bland annat droger förekom där. Ändå fortsatte barn placeras där av andra kommuner. IVO kräver nu skärpt kontroll av hemmen.

Socialtjänsten i Linköping hade länge ansett boendet som olämpligt. Men såväl Eskilstuna och Köping placerade barn där, då familjeutredarna hade missat att ta referenser, rapporterar P4 Sörmland som gjort en granskning.

Först när narkotika hittades på familjehemmet och polisen kom dit i slutet av förra året, så avbröts placeringarna.

Köpings kommun som hade placerat tre små barn där hade missat att kontakta Linköpings kommun för referenser.
– Hade vi haft den informationen hade vi inte gjort den här placeringen. Där har vi brustit framförallt när det gäller kontrollfunktionen, säger David Schanzer-Larsen, förvaltningschef på socialtjänsten i Köping till P4 Sörmland.

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) inledde 2016 en nationell tillsyn av hur kommuner arbetade med placering av barn på familjehem. Och i 21 av 22 kontrollerade kommuner hittades brister. Otillräcklig kontroll av familjerna och avsaknad egna utredningar var vanliga brister.

– Tyvärr tror jag det absolut finns fler ärenden där socialnämnderna inte gjort tillräckligt bra utredningar av familjehemmen, säger Gudrun Kågström-Lindberg, på Inspektionen för Vård och omsorg, till SR.

Tema: BARNEN

De glömda barnen

fler måste upptäckas och få stöd
Foto: Drugnews

Flera barn föds på skuggsidan, utan att bli sedda. Växer kanske upp med förälder med riskbruk eller beroende av alkohol eller andra droger. Barnen får ofta ta ett stort ansvar hemma, undviker ta hem kompisar och löper större risk att själv senare i livet få sociala problem. Förr beräknades de till cirka vart femte barn, men siffran ansågs svajig. Sen användes beräkning om att minst 100 000 barn (4,5 – 5,2 proc.) ha förälder som fått beroendevård.

Ny CAN-genomgång 2019 av internationell forskning tyder åter på att vart femte barn i Sverige (430 000) någon gång under uppväxten haft förälder med alkoholproblem och 320 000 av dem farit illa.
Andra vuxna kan spela roll och göra något – lärare, elevvården, släkt, medmänniska, politiker…
Kampanjveckan Spela Roll.

Läs mer

Annonser