Fler unga män skjuts ihjäl

Ifjol avled 26 unga män i skottskador i landet, en rekordhög siffra, enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister. Statistiken visar även att alkoholrelaterade dödsfall ökar i äldre åldersgrupper och att narkotikaförgiftningar ökade något 2017.

Vad gäller dödsskjutningar så har konflikter mellan olika kriminella gäng satt spår i statistiken. Ifjol dog alltså 26 män i åldrarna 15-29 år av skottskador. En toppsiffra sedan 1987 då myndigheten började föra sådan statistik. Totalt inträffade 37 dödskjutningar i landet 2017.

– Tyvärr har det ackumulerats mycket vapen i de här miljöerna, där man försöker få en karriär genom kriminalitet, och de har också sipprat ner i åldrarna. De som är lite mer springpojkar har också fått tillgång till vapen, säger Sven Granath, kriminolog och analytiker vid polisen i region Stockholm, till TT.

Dödligt våld hade länge minskat i landet, men den trenden verkar nu ha brutits och pekar sedan 2012 uppåt, rapporterar Socialstyrelsen.

Vad gäller alkohol, så har de senaste 30 åren cirka 2 000 alkoholrelaterade dödsfall noterats årligen i landet, varav nära 80 procent är män. I de flesta åldersgrupper har dödsfallen av alkohol minskat över tid, mest bland 25-44-åringar. Men i äldre åldersgrupper dör fler än tidigare, särskilt bland 80 åringar och äldre.

Dödsfall klassade som läkemedels– och narkotikaförgiftningar har ökat under 2000-talet. Ifjol avled drygt 630 män och nära 330 kvinnor.
– Dödsfallen till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar var något fler 2017 än 2016, men har i stort legat på ungefär samma nivå de senaste fyra åren. Bland män är det överdoser som dominerar, medan bland kvinnor beror förgiftningen oftast på suicid, säger Jesper Hörnblad, utredare på Socialstyrelsen.

Totalt avled ifjol drygt 92 000 personer folkbokförda i Sverige.
Hjärt-kärlsjukdomar var vanligaste dödsorsak, följt av tumörer som näst vanligaste orsak. Dessa stor för nära 60 procent av alla dödsfall.

• Faktablad Socialstyrelsens statistik om dödsorsaker 2017 (pdf-fil, 4 sidor).

Tema: GÄNGEN

Grov organiserad brottslighet
ibland kallad maffia

har ökat både i Sverige och utomlands. Kriminella lokala nätverk etableras ofta i socioekonomiskt utsatta bostadsområden och invånarna drabbas. Enligt polisens bedömning 2023 så fanns det 59 utsatta områden, varav 17 särskilt utsatta, i Sverige. Insatser görs för att de ska bli tryggare och tas bort från listan.

Våld, dödliga skjutningar och sprängningar har fortsatt öka mellan gängen, vittnen vill/vågar inte berätta. Cannabis är viktig inkomstkälla för nätverken. Nyrekrytering av barn och unga har ökat.

Maffialiknande nätverk profiterar på narkotikahandel, utpressning, andra brott, ibland även laglig verksamhet (t.ex i Italien). Pengar tvättas ofta via banksystem.

Läs mer

Annonser