Pregabalin narkotikaklassas

Regeringen har beslutat att substansen pregabalin som ingår i vissa läkemedel (ex. Lyrica) klassas som narkotika med verkan från 24 juli i år. Detta efter ökat missbruk, beslag och förekomst på svart marknad.

Det var Läkemedelsverket som föreslog att pregabalin ska klassas som narkotika och framöver placeras det på narkotikaförteckning V. Vid sidan om den medicinska användningen finns en svart marknad för pregabalin och mycket talar för att missbruksanvändningen av substansen har ökat markant de senaste åren i Sverige”, skriver myndigheten.

Pregabalin ingår i läkemedel för epilepsi, neuropatisk smärta och ångestsyndrom och finns under olika produktnamn, exempelvis Lyrica som Pfizers tillhandahåller. Ungefär 50 000 personer i landet använder läkemedlet med substansen lagligt och Läkemedelsverket räknar med att dessa inte påverkas av narkotikaklassningen.

Men substansen kan även missbrukas i russyfte och en illegal marknad har växt fram. Tullen och polisen gör fler beslag och flera sajter på internet har sålt substansen till vem som helst, utan recept.

Det finns även larmrapporter om allvarliga biverkningar och utsättningsbesvär av Lyrica. Och hur förskrivning av lugnande och antidepressiva medel ökat, särskilt bland unga kvinnor.

Kvinnonätverket KSAN har återkommande sedan 2010 uppmanat regeringen att narkotikaklassa pregabalin och även verka för att EU gör detsamma.
– Äntligen händer det!, uttryckte KSAN:s kanslichef Leena Haraké till Drugnews när Läkemedelsverket i juni föreslog en narkotikaklassning av substansen.

Narkotikaklassning av pregabalin innebär att privatpersoner som använder läkemedel med ämnet ska vid resor över gränsen kunna visa det med sitt namn på etiketten eller ett läkarintyg. Förskrivare måste använda särskild receptblankett och helst elektroniskt (via telefon högst 30 doser). Tillverkare och handlare måste ha ett särskilt tillstånd av Läkemedelsverket för att in- och utförsel av substansen.

Annonser