Några tankar när KSAN fyller 75 år

Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor firar idag 75 år. Flickor är utsatta och diskriminerade. Framtidens arbete innefattar insatser för att motverka psykisk ohälsa, utslagning, övergrepp, utsatthet, skam, skuld och förakt, skriver Leena Haraké, KSAN.

Vid närmare eftertanke är det bara att konstatera att de frågor som var anledningen till att KSAN blev till 1943 är mera angelägna idag än någonsin. Arbetsfältet har ökat för det drogförebyggande arbetet från det lokala till det globala och på många olika arenor – från källarlokaler till cyberrymden.

Alkohol dödar idag 3,3 miljoner människor per år i världen enligt WHO. Den aggressiva marknadsföringen riktas till grupper som ännu inte blivit konsumenter. Vi vet dock att de som redan har problem konsumerar större delen av den alkohol som säljs.

Flickor och kvinnor anses behöva såväl sockrat öl som rosa vodka eller rosa cigaretter för att känna sig lyckade, framgångsrika och fria.

Det finns få andra områden där faktaresistens råder på samma sätt som när det gäller alkohol och numera även narkotika. Forskningsrön som finns om alkoholens och narkotikans skadeeffekter har inte nått de beteendeändringar som vore önskvärda för att främja hälsa. Åldern är inte heller garantin för hälsosamma vanor, gruppen äldre har ökat sin alkoholkonsumtion mest.

Kunskapsförmedlingen har tagits över av tillverkare av alkohol och andra droger kommersiella krafter, marknadsförare och influencers före etablerade myndigheter Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten med flera. Vi har fått s.k. jämlikhet i guldkantade, rosenblad doftande cancerframkallande produkter ”because we are worth it” och ”because we deserve it!” Och budskap om att vi behöver chilla out, gosa och mysa med alkohol och andra sinnesförändrande ämnen.

ANDT-området har en mycket manlig norm, forskning, vård och behandling som är gjorda för män av män. Och flickor och kvinnor får finna sig i det till den milda grad att självmord framstår som det enda möjliga alternativet. Det har vi sett när det gäller det ökade narkotikarelaterade dödligheten bland kvinnor i Sverige. Tillgången till vård och behandling av flickor och kvinnor i missbruk är ojämlik och otillgänglig.

Vi har bevittnat under senare år att behandlingshem för kvinnor läggs ner då de ej anses vara ekonomisk lönsamma. Missbrukande våldsutsatta kvinnor hamnar fortfarande på behandlingshem för män eller på vandrarhem där de absolut inte hör hemma.

Det finns en lång tradition av att medicinera bort livskriser för flickor och kvinnor, av hänsyn till andra. Vi har en stor uppgift i framtiden att fortsätta motverka den pillerburna välfärden. Flickor och kvinnor ska ha rätt till liv och god hälsa oavsett boendeort eller ålder. Kvinnor utgör faktiskt över hälften av befolkningen och resurser måste fördelas därefter.

KSAN:s krav är bland annat en Global alkoholkonvention med ett konkret mål att få ner konsumtionen, en namninsamling om detta är inlämnad till socialdepartementet i december 2017 med stöd av underskrifter från 25 andra länder. Framtiden kräver upprätthållande av internationella narkotikakonventioner och kraftsatsningar för att utveckla narkomanvården i Sverige. Kvinnor dör. Sverige är näst sämst i Europa.

KSAN:s uppdrag kvarstår, varje generation behöver vinnas för hälsosamma levnadsvanor och nya nätverk behöver byggas för att mobilisera normala kontaktytor till tidigare uppmärksamhet av ohälsa och risk- och missbruk av beroendeframkallande medel.

Globala problem kräver globala lösningar Och starka röster och röstbärare för kvinnors rättigheter. Mänskliga rättigheter för kvinnor, verkställande av kvinnokonventionen CEDAW! Mäns våld mot kvinnor måste upphöra. 70 procent av kvinnor i missbruk i Sverige är våldsutsatta dagligen. Med de nya alkoholvanorna kommer Farmor på fyllan att vara en frekvent patient inom framtidens beroendevård. Var finns den?

Vi behöver verka för allas möjligheter till deltagande i den demokratiska processen och möjligheten att styra sitt och sina barns liv. Framtidens arbete innefattar insatser för att motverka psykisk ohälsa, utslagning, övergrepp, utsatthet, skam, skuld och förakt.

Because we are worth it. Because we deserve it!

av

LEENA HARAKÉ – kanslichef, KSAN

Annonser