KSAN: förebygg tjejers ohälsa

Den psykiska ohälsan ökar bland unga kvinnor. KSAN kräver mer resurser och krafttulla insatser för främja flickornas hälsa. Nätverket ger årets Fjärilspris till Helena Palojärvi.

I Socialstyrelsens nya lägesrapport 2016 om utvecklingen inom hälso- och sjukvården, framgår att psykiska ohälsan ökar särskilt bland kvinnor i åldrarna 16 till 24 år. Användning av antidepressiva läkemedel ökar och fler unga vårdas för depression.

Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor (KSAN) hade årsmötet i måndags och antog ett uttalande om att regeringen ska avsätta resurser till tidigare och kraftfulla insatser för att främja flickors och unga kvinnors hälsa.

Maj-Inger Klingvall
Maj-Inger Klingvall

– Det är en oroande trend som vi sett och uppmärksammat flera år. Flickor behöver adekvat hjälp och kraftfulla insatser för att förebygga ohälsa. Piller botar inte allt, säger Maj-Inger Klingvall, omvald ordförande i KSAN, till Drugnews.

KSAN har tagit fram ett metodmaterial för unga kvinnor, som börjat användas i flera andra länder, Och en även app för tonårstjejer för att stärka självkänsla och kunna säga nej till alkohol, andra droger och oönskad sex.

Nätverket har nu vuxit till 37 kvinnoorganisationer med nära 350 000 medlemmar. Vid årsmötet tilldelades Helena Palojärvi från finska systerorganisationen Naisenkartano året Fjärilspris. Hon har uppvisat ett starkt engagemang för kvinnors livsvillkor och metoder för att öka flickors och kvinnors handlingsutrymme och egenmakt”, enligt motiveringen.

Annonser