Elva farliga nätdroger förbjuds

Fler nya psykoaktiva substanser som orsakat dödsfall stoppas. Regeringen har beslutat klassa fem som narkotika och sex som hälsofarliga varor och blir nu olagliga att hantera.

Annika Stradnhäll. Foto: Kristian Pohl

– Unga människor dör av droger som de kan beställa hem på nätet. Det kan aldrig accepteras. Nu narkotikaklassar vi ytterligare farliga substanser. Från regeringens sida är det hög prio att vara snabba med att narkotikaklassa och förbjuda nya skadliga droger. Det kan vara en fråga om liv och död, säger socialminister Annika Strandhäll i en kommentar.

Flera av de nu substanser som förbjuds har sålts via internet och lett till flera fall av förgiftningar i landet och även till att personer avlidit av dem. Några av de droger som stoppas nu är varianter av ökända fentanyler, opioider som tar allt fler liv både i Nordamerika och i Europa.

Men att bara förbjuda substanser gör inte att problemet försvinner, utan blir incitament för de som säljer ickeklassade att hitta nya substanser, uppger Robert Kronstrand på Rättsmedicinalverket för Aftonbladet.

Tillverkare kan genom att ändra någon molekyl i drogsubstans göra att de kringgår lagen och blir tillåtna att säljas igen en tid innan ny utredning om farlighet, styrka och utbredning hinner göras och regeringen beslutar förbjuda även dessa.

I en proposition i våras föreslog regeringen för att snabba på klassningsprocessen av nya droger att polisen anonymt får köpa in substanser från drogsajter och att utredare på Folkhälsomyndigheten ska få extra resurser. Men en familjeklassning – för att försöka stoppa alla nya liknande kemiska varianter av en drog – anser regeringen inte är framkomlig väg.

De substanser som nu förbjuds efter fredagens beslut: Fem klassas som narkotika: flualprazolam; nitrazolam; 3-metoxieticyklidin (3-MeO-PCE); 3-hydroxifencyklidin (3-HO-PCP); och 3-fluoroetamfetamin (3-FEA).

Och sex klassas som hälsofarlig vara: NEiH; 3F-alfa-PVP; 4-fluoroetamfetamin (4-FEA); 3-hydroxieticyklidin (3-HO-PCE); 4-hydroxibutyrfentanyl och isopropyl-U-47700.

Annonser