Nya EU-regler mot nätdroger

BRYSSEL EU-parlamentet och medlemsländerna är överens om åtgärder för att mer skyndsamt stoppa nya psykoaktiva droger. I framtiden ska nya skadliga droger kunna tas bort från inre marknaden inom sex månader istället för som idag upp till två år.

Foto: Janel Skaptlaps /Flickr CC BY 2.0

EU-parlamentarikern Anna Hedh (S) från Öland har drivit frågan för den socialdemokratiska gruppens del i parlamentet.

– Det är oerhört tillfredsställande att vi lyckats enas om nya, strängare verktyg för att ingripa mot de så kallade nätdrogerna. De senaste åren har hundratals nya ämnen dykt upp på den europeiska marknaden och dödsfallen kopplade till nätdroger har ökat både i Sverige och i resten av EU, säger hon.

Över ett hundra nya psykoaktiva substanser upptäcks årligen i Europa och nätdroger skördar allt fler offer.
Varje EU-land blir nu enligt överenskommelsen framöver skyldigt att anmäla nya nätdroger till den europeiska narkotikakontrollmyndigheten EMCDDA. Där görs sedan en riskbedömning och EU-kommissionen kan sedan föreslå ett eventuellt förbud.

 

Anna Hedh (S), EU-parlamentet

– Det betyder att vi kommer att kunna förbjuda nya ämnen betydligt snabbare i hela EU. I stället för att som i dag, då det kan ta upp till två år från rapportering till förbud, kommer vi i framtiden att kunna ingripa inom sex månader, säger Anna Hedh.

De nya reglerna måste dock först godkännas av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter nästa månad.

Idag finns ett varningssystem (early warningsystem hos EMCDDA) där länderna uppmärksammas på farliga nya substanser som ofta säljs via näthandel. Och när Sverige klassar nya substanser som narkotika eller hälsofarliga varor så måste kommissionen först formellt godkänna det.

• Samtidigt har en svensk utredning till regeringen föreslagit ett nytt klassningssystem som nu varit ute på remiss. Där föreslås bland annat att polisen ska få beställa nya substanser anonymt från nätbutiker för analys. Och att en ny klassningsgrupp utifrån om nytt drogämne ”kan antas” vara skadligt införs för att snabbare stoppa det.

Tema: Nätdroger

Hur kan strömmen av nya s.k. droger som saluförs via nätet stoppas effektivare? 2016 avled minst 130 personer med nätdroger i kroppen, särskilt farliga syntetiska fentanyl-varianter ökar.
Över hundra Nya psykoaktiva substanser, NPS, upptäcks årligen i Europa. Genom ändra en molekyl på en drog som förbjudits kan de saluföras tillåtet igen. Nätbutiker rear ofta ut sina lager strax före klassning träder i kraft.

En utredning kommit med olika förslag hur nätdroger kan stoppas snabbare och effektivare, men familjeklassning såg den inte som framkomlig väg. Remisstiden slut 15 maj 2017,  regeringsproposition på gång.

Läs mer

Annonser