Inget exponerings-förbud mot tobak

Som väntat föreslår regeringen utvidgat rökförbud till även uteserveringar, hållplatser, allmänna entréer och lekplatser. Dessutom licensplikt för tobakshandel. Men i förslaget till ny tobakslag saknas förbud att visa tobak i butiker, vilket flera krävt.

Socialminister Annika Strandhäll (S) redovisade förslagen – som Drugnews berättade om tidigare i veckan – i lagrådsremissen på en tågperrong i Stockholm i fredags.

Hon understryker att barn och unga ska skyddas och att vi behöver ”avnormalisera tobaksbruket i det offentliga rummet”. Regeringen stöder målet om ett rökfritt Sverige år 2025.

Annika Strandhäll. Foto: Kristian Pohl

Att röka på perrong och andra hållplatser i kollektivtrafiken ska bli otillåtet från 2019 om förslaget går igenom.
– Jag tror även rökarna kan ha respekt för personer i sin omgivning och undvika att röka vid lekplatsen eller i väntan på tåget. Förhoppningsvis leder det till att fler drar ner antalet cigaretter, säger socialminister Annika Strandhäll i en kommentar.

Men det blir inga böter för den som inte fimpar, utan det är markägaren som får tillrättavisa och avvisa den som inte följer rökreglerna.

Förslagen innehåller alltså även rökförbud på utomhusserveringar (vilket restaurangbranschen är emot). Det blir en fortsättning på det rökförbud som infördes på krogar och caféer inomhus sommaren 2005.

Men flera borgerliga partier (M, L, KD) säger nej och det är osäkert om förslagen går igenom i riksdagen.
– Allt som är dumt kan inte förbjudas, säger Emma Henriksson (KD) Kristdemokraternas till TT.
Centerpartiet och Sverigedemokraterna vill avvakta regeringens proposition innan de tar ställning.

Utöver utvidgat rökförbud (som även ska omfatta e-cigaretter, med och utan nikotin), så vill regeringen även införas tillståndsplikt för att få sälja tobak, för att få bättre tillsyn över försäljningen. Straff för olovlig tobaksförsäljning ska också höjas till samma nivå som för olovlig alkoholförsäljning (maxstraff från sex månader till två års fängelse och vid grovt brott till sex år).

Snus föreslås inte få säljas i mindre förpackningar än 20 portioner och riskera bli en billig ”inkörsportsvara” till tobaksbruk, (motsvarande gäller redan för cigaretter).

Tobak i butiker – viktig reklamplats för industrin

Marknadsföring för tobak föreslås ska begränsas i butik och skyltfönster. Däremot går inte regeringen hela vägen och förbjuder exponering av själva tobaksvarorna i butiken. Ett förslag som regeringens utredare hade och som stöds av flera folkhälsoexperter.

Det finns studier om att synlig tobak i butik lockar ungdomar att börja röka och gör det svårare för rökare att sluta. Norge har infört ett sådant förbud.

Margaretha Haglund

– Det är ytterst beklagligt att tobaksindustrins hälsa sätts före våra barns hälsa. Att förbjuda tobaksreklam inne på försäljningsställena är förstås bra, men utan ett exponeringsförbud blir detta en halvmesyr, säger Margaretha Haglund, Tobaksfaktas expert, i en kommentar.

Regeringen skriver i lagrådsremissen att det i detta läge är det bättre begränsa kommersiell tobaksmeddelande på säljstället än förbjuda synliga förpackningar. Men avser att följa utvecklingen och återkomma om begränsningarna visar sig vara otillräckliga.

• Fotnot: Hela lagrådsremissen till ny tobakslag (pdf-fil, 358 sidor). En ny lag föreslås träda i kraft från 2019.

• DEBATT ”Regeringen sviker Sveriges unga i tobaksfrågan”, Cancerfonden, Hjärt-lungfonden och A Non Smoking Generation kritiska till uteblivet exponeringsförbud.

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver över åtta miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 884 000dör av passiv rökning, många av dem är barn. Särskilt mot fattiga länder riktar sig tobaksbolagen där lagar är svagare och inte skyddar invånarna mot tobaksskador.

Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO.  Läs även The Tobacco Atlas om utvecklingen i världen.
/Drugnews

Läs mer

Annonser