”Rökning på uteserveringar förbjuds”

Stopp för rökning på uteserveringar, hållplatser och lekplatser. Regeringen planerar på torsdag anta en lagrådsremiss om en ny skärpt tobakslags, erfar Dagens Nyheter.

Den nya lagen som föreslås börja gälla från 2019 omfattar även rökförbud på andra platser såsom vissa entréer, hållplatser i kollektivtrafiken, idrottsplatser och lekplatser.

Förslaget till ny tobakslag ska ersätta dagens tobakslag och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Skärpningen skulle även innefatta rökförbud på uteserveringar för såväl cigaretter, e-cigaretter med och utan tobak.

Dessutom införande av obligatoriskt tillstånd för handla med tobaksvaror och begränsad marknadsföring.

 

Foto: Chang Liu/Flickr CC BY 2.0

Regeringens förre folkhälsominister Gabriel Wikström flaggade redan 2015 för att skärpt rökförbud på fler platser och en utredare föreslog bland annat utvidgat rökförbud till även uteserveringar. Regeringen stöder även uppropet om ett måldatum till 2025 att få ner rökningen till en så låg nivå att det inte är dominerande folkhälsoproblem.

Men socialminister Annika Strandhäll (S) vill inte kommentera DN:s uppgifter om att skärpt rökförbud är på gång tas. ”Frågan bereds fortfarande på regeringskansliet”, säger hennes pressekreterare till DN.

En ändrad tobakslag måste godkännas i riksdagen.

• Uppåt 12 500 svenskar avlider varje år i tobaksrelaterade sjukdomar och många fler får besvär och skador. Sommaren 2005 infördes rökförbud inne på krogar och caféer – nu vill regeringen gå vidare i det tobaksförebyggande arbetet.

Tema: RÖKFRITT 2025

TOBACCO ENDGAME. Flera länder och organisationer har satt måldatum att fasa ut den skadliga tobaksrökningen till visst årtal (olika i olika länder) för att få fart på hälsoarbetet och förhindra rekrytering av nya rökare.

I Sverige har hittills ett 170-tal myndigheter, hälso- och tobakskritiska organisationer anslutit sig till kravet om ett politisk beslut för en plan med delmål att uppnå ett Rökfritt Sverige år 2025, (då mindre än 5 procent av befolkningen röker och det inte utgör ett dominerande folkhälsoproblem). Idag röker cirka 11 procent av svenskarna.
Även svenska regeringen anger numer målet om rökfrihet år 2025 i nya ANDTstrategin.

Läs mer

Annonser