Uppvaktning för drogfri vård

|UPPDAT| Målet i missbruksvården bör vara att människor får chans att bli drogfria. Inte bara erbjudas livslång medicinering med ersättningsdroger. Det budskapet fick sjukvårdsminister Gabriel Wikström vid en uppvaktning i veckan.

Det var representanter för flera drogrestriktiva organisationer som överlämnade ett upprop för rätten till drogfrihet för missbrukare.
– Missbruksvården håller på att tappa fokus på drogfrihet, det är inte längre huvudspåret längre i svensk missbruksvård. Fattiga kommuner frestas att bara ge piller istället för behandling, säger Gunnar Bergström, alkohol- och drogterapeut, som tagit initiativet, till Drugnews.

Tre av deltagarna – bland annat från Kriminellas revansch i samhället – i uppvaktningen på Socialdepartementet berättade om sina erfarenheter av att socialtjänst mer förordar medicinering med opiatläkemedel än att betala dyrare behandling utan dessa preparat.

Sedan reglerna lättades 2006 till program med metadon och buprenorfin, så har förskrivningen ökat snabbt. Men fler avlider numer med dessa preparat i kroppen än med heroin.

• Drugnews: men behövs inte även substitutionsbehandling för svåra opiatberoende?
– Egentligen borde de fasas ut. Kanske behållas för en liten utvald grupp där drogfri behandling inte biter, men i slutändan skulle jag vilja fasa ut hela subutex-programmen, säger Gunnar Bergström.

Han ogillar att människor ska hållas kvar i livslång medicinering. Det finns hopplösa situationer, men det finns inga hopplösa fall, summerar han.

De som deltog vid uppvaktningen av folkhälsominister Wikström (S) var förutom Gunnar Bergström från LP-verksamheten, RNS, Kris, Anhöriga mot droger. Ett upprop om rätten till drogfri vård överlämnades som även Alfagruppen, Korpbergets behandlingshem, IOGT-NTO och Blåbandet undertecknat.

Där krävs nya direktiv till socialstyrelsen om att målet för all missbruksvård ska vara drogfrihet, en höjning av åldern för patienter som medicineras för beroendeproblem till 20 år (sänktes ifjol till 18 år) och stöd till kommuner för behandling.

Folkhälsoministern lovade att ta med sig synpunkterna gruppen lämnat.
Vi får se över om vi behöver följa upp hur riktlinjerna tillämpas i särskild ordning. Samtidigt har de nya riktlinjerna för t.ex. Laro-behandling ganska nyligen trätt ikraft. Socialstyrelsen har i uppdrag att följa utvecklingen av Laro och ska återrapportera till oss i slutet av året. Men utgångspunkten är att det behövs en bredd av behandlingar och att den vård och behandling som ges ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet, mejlade Gabriel Wikström senare i en kommentar till Drugnews.

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjukliga personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin utreds, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas. Men en översyn av svenska narkotikapolitiken och ta fram underlag för en nollvision mot narkotikadödsfall och fokusera mer på behandling och prevention, som riksdagen uppmanat regeringen att göra, har våren 2021 ännu inte påbörjats.

Läs mer

Annonser