Stockholm stad går ur ECAD?

Efter en tjänstemannaöversyn föreslås Stockholm Stad lämna narkotikarestriktiva nätverket ECAD, som staden var med att grundade och upplåter lokaler till. ”Ett hårt och oväntat slag mot det drogpreventiva arbetet” säger organisationens direktör Erik Leijonmarck till Drugnews.

Han fick av en slump reda på stadens planer på utträde via Oslo (också medlem i ECAD) och är upprörd.

d671-ecad-logga1Stockholm Stad var med att 1994 bilda European Cities Against Drugs (numer European Cities Action Network for Drug Free Cities). Det som motreaktion på starka legaliseringsvindar på narkotikaområdet i Europa. Avsikten var att samla europeiska städer kring drogförebyggande och mot uppgiven narkotikapolitik. ECAD-resolutionen har idag undertecknats av cirka 250 städer.

Huvudkontoret finns i Stockholms stads lokaler på Kungsholmen och är bemannat med 3,5 tjänster. ECAD ordnar årliga borgmästarkonferenser i Europa, är medarrangör till konferensen Sverige mot narkotika, utbildar kommunanställda om drogprevention och medverkar internationellt i FN och EU för att slå vakt om en restriktiv narkotikapolitik, nu senast inom UNGASS-processen.
Stockholms borgarråd har under åren invigt och medverkat i flera internationella konferenser i narkotikafrågor.

Men i en översyn av Stockholms stadsledningskontor uppmanas nu politikerna – lite överraskande – att söka utträde ur ECAD och säga upp avtal om lokaler till utgången av 2017.

– Vi gör regelbundet översyn av stadens internationella arbete och kontakter. Vi finner att ECAD har tappat i betydelse och medlemskapet kostar för mycket. Vi måste tänka på våra politikers tid och skattebetalarnas pengar, säger Berit Svedberg, avdelningsdirektör på kommunikations- och omvärldsavdelningen, till Drugnews.

Hon menar att Stockholm har alltför lite nytta av medlemskapet. Och att nätverket inte längre är ett relevant forum för staden. Stadens medlemsavgift är idag 120 000 kronor per år, lokaler och administration beräknas till drygt 300 000 kronor. Dessutom har staden skjutit till stora belopp i verksamhetsbidrag åren 1999-2014, (delvis för att förhindra en överhängande konkurs, enligt tjänstemännens översyn).

Berit Svedbergs analys delas inte av ECAD:s direktör som besvarat översynen i en promemoria. Han betonar att Stockholm inte bara haft nytta av organisationens verksamhet genom utbildningar av fler än 1500 kommunanställda sedan 2012, utan har även fått berätta om hur staden arbetar med bland annat TreStad2-projektet via nätverkets konferenser i Europa.
– ECAD bedriver drogförebyggande verksamhet, såväl i innerstad som i förorter, och jag vill mena att detta är väl investerade skattekronor, säger Erik Leijonmarck.

Erik Leijonmarck, ECAD
Erik Leijonmarck, ECAD

Dessutom har stadens medlemskap varit till nytta för det drogpreventiva arbetet i Europa i stort, inte minst för de städer i Östeuropa som knutits närmare väst genom ECAD.
Stockholm har här ett särskilt ansvar för att en eventuell nedtrappning i engagemang görs på ett transparent sätt som inte äventyrar hela organisationens framtid och övriga städer i ECAD, menar Erik Leijonmarck.

Han uppger att ECAD idag har en solid ekonomi och inte beroende av tidigare verksamhetsbidraget som avslutats. Och att det finns en plan för organisationen att växa. Men att det vore en förödande politisk signal om Stockholm lämnar ECAD för den majoritet européer som vill se mer, inte mindre, engagemang mot narkotika, säger han.
Han tycker det är oklart om det är kostnaderna som är problemet eller om en ny narkotikapolitisk svängning med lägre engagemang är på gång i Stockholm.

Tjänstemannaförslaget att lämna ECAD har varit på remiss till socialförvaltningen. Förra veckan antog socialnämnden ett remissvar, som uttrycker att ECAD:s personal är kompetent och utbildat många anställda om drogprevention. Men att frågan om vilken plattform som passar stadens internationella samarbete Stockholm bäst avgörs av kommunstyrelsen och dess representanter.

Frida Johansson Metso (L).
Frida Johansson Metso (L).

Liberalerna beklagar i ett särskilt uttalande i socialnämnden att politiska majoriteten vill lämna samarbetet med ECAD utan att alternativ uttömts.
– Det betyder ju i praktiken en sänkt ambitionsnivå i Stockholms arbete mot droger. Vi kommer att rösta emot att lämna ECAD-samarbetet när frågan kommer till fullmäktige, säger Frida Johansson Metso (L) i socialnämnden till Drugnews.

Hon anser att det är oklart vad majoriteten vill med förslaget. Och att processen gått för snabbt – att lämna ”vore ju att ställa ECAD på bar backe”.

KD höll med henne och betonar att frågan inte ännu är avgjord.
Även vänsterpartisten Jackie Nylander är kritisk och kommer inte släppa frågan.
– Stockholm var med och grundade ECAD. Det ger konstiga signaler att nu vilja lämna. Om staden vill arbeta långsiktigt med drogfrågan i Europa, så kan man ju inte vara ensam, säger han till Drugnews.

Moderaternas Andrea Ström, vice ordförande i socialnämnden, tycker internationella samarbetet om droger behöver ses över och stödde socialförvaltningens remissvar.

Flera politiker och tjänstemän som Drugnews talat med senaste dagarna understryker dock att det inte är lägre ambitioner på drogområdet som ligger bakom planerna att lämna ECAD.

Sara Pettigrew, (MP)
Sara Pettigrew, (MP)

– Inte alls. Drogfrågan är jätteviktig, vi svajar inte på målet – att begränsa tillgången på illegala droger. Och vi ska samarbeta internationellt. Men ECAD har tappat i tyngd, få huvudstäder är med och inga städer alls i Storbritannien, Frankrike och Tyskland, säger Sara Pettigrew, intern gruppledare i Miljöpartiets i Stockholm, till Drugnews.

Hon är stadens representant i ECAD:s styrelse sedan 2014 och uppger sig återkommande på möten kommit med kritiska synpunkter på organisationens arbete och om att få med fler städer i Västeuropa.

Att Stockholm stad skulle stanna kvar som vanlig medlem i ECAD, men inte stå för huvudkontorets lokaler, är inget alternativ för rödgrönrosa majoriteten.
– Nej, vi bör vara helhjärtade i vårt engagemang, inga halvlösningar och det skulle ju ändå bli en medlemsavgift. Vi bör lägga skattepengarna på det vi tror har störst effekt, säger hon.

Hon nämner att nätverket Euro Cities kan vara ett intressant forum för Stockholm att driva drogfrågor internationellt. Den organisationen med över 130 medlemsstäder verkar i EU med såväl stadsplanering, hälsa och kulturella frågor.

Förslaget om Stockholms medlemskap i ECAD kommer troligen avgöras i kommunfullmäktige under hösten.

Annonser