”Försvaga inte rösten för drogprevention”

Om Stockholm stad lämnar nätverket ECAD skulle en viktig röst för drogprevention och emot en växande cannabisindustri försvagas. Det menar ett 20-tal internationella representanter för en restriktiv narkotikapolitik i ett upprop till Stockholms borgarråd. /Drugnews har sökt kommentar av borgarrådet.

Drugnews kunde 30 september avslöja att det finns planer i Stockholm stad att lämna organisationen European Cities Against Drugs, som staden var med och grundade 1994. Och vars huvudkontor sedan dess man upplåtit lokaler till.

Stadsledningskontoret föreslår efter en översyn att ECAD inte längre är lika relevant forum att vara med i och kostar staden stora skattepengar. De lokalpolitiker vi talat med uppger att det inte handlar om en nedprioritering av narkotikafrågan.

I ett öppet brev på måndagen från ett 20-tal debattörer riktat till Karin Wanngård, kommunstyrelsens ordförande (S), Åsa Lindhagen, socialborgarråd (MP) och Sara Pettigrew (MP), styrelseledamot för Stockholm stad i ECAD:s styrelse ombeds de tänka om.

De menar att ECAD är en viktig global röst och visar att drogprevention fungerar. Och framhäver även organisationens roll internationell i kampen mot kommersialisering av marijuana och en stark växande cannabisindustri. Dessutom spelar nätverket viktig roll för att nyansera debatten om rättsväsendet och hälsovårdens roll i narkotikapolitiken.

 

d682-dupont-costa-pjkennedy1

”Narkotikapolitik är inte ett val mellan rättsväsendet eller hälso- och sjukvård, istället måste vi hitta vägar för att effektivt använda systemen ihop, med målsättningen att minska narkotikaanvändandet, öka tillgängligheten och genomförandet av behandling samt samtidigt begränsa fängelsestraff. Det finns många exempel på sådana åtgärder och program som implementerats på lokal nivå av ECAD:s medlemsstäder och som ECAD lyft fram i den globala debatten”.

Det skriver – i Dagens Samhälle och Drugnews – bland andra Robert L DuPont, beroendeläkare och tidigare USA:s nationella drogtsar och chef för forskningsinstitutet NIDA, Antonio Maria Costa, tidigare chef för FN:s kontrollorgan UNODC, och Patrick J. Kennedy, tidigare senatsledamot och nu aktiv i organisationen Smart som motverkar legalisering av marijuana.

Även Sven-Olov Carlsson, styrelseordförande för World Federation Against Drugs, har skrivit under.
– Det är viktigt att Sverige fortsätter arbetet mot en legaliserad och liberaliserad narkotikapolitik och där spelar ECAD en central roll. Stockholm har länge varit engagerat där och varit en viktig motor och mobiliserat andra, säger Carlsson till Drugnews.

D88-Wfad.S-OC-tal1
Sven-Olov Carlsson, WFAD

•Men Stockholm bestämmer väl själv vilka organisationer staden ska vara med i och hur skattekronorna används?
– Självklart. Men det vore tråkigt om Stockholm skulle försvaga sitt engagemang i ett läge när narkotikadebatten står och väger. Vad medlemskapets kostnad så är det väl investerade pengar då att förebygga drogproblem sparar in betydligt mer, säger han.

En annan som skrivit under uppropet är Hans Lundborg, tidigare ambassadör, som följt FN-arbetet internationellt och som ledde svenska delegationen till stora narkotikamötet i New York (Ungass) i våras.

Hans Lundborg
Ambassadör Hans Lundborg

– ECAD samlar städer på en drogrestriktiv grund och är en viktig mötesplats för lokalpolitiker och tjänstemän att träffas och byta erfarenheter. Och nätverket är en viktig röst internationell – ännu viktigare än för några år sedan – för att balansera de penningstinna legaliseringskrafter som känner medvind.

Ett utträde av Stockholm ur nätverket skulle vara svårt att fylla.
– Det kan inte vara pengarna det handlar om, det är ju kaffepengar för en stor kommun. Det verkar snarare handla om svajande politisk vilja i narkotikafrågan, säger Hans Lundborg till Drugnews.

Erik Leijonmarck, direktör för ECAD, som varit pressad över osäkerheten om Stockholm kommer lämna nätverket och hur det går med huvudkontoret, välkomnar uppropet.
– Vi är glada över det breda stödet från de namnkunniga undertecknarna. Det visar på tilltron till Stockholm stads viktiga ledarskap i en av vår tids ödesfrågor. Om staden lämnade organisationen vore det ett allvarligt slag för alla som tror att narkotikaproblem går att förebygga, säger Leijonmarck till Drugnews.

Drugnews har sökt finansborgarrådet Karin Wanngård (S) med anledning av brevet.

Karin Wanngård, finansborgarråd Fot: Magnus Selander
Karin Wanngård, borgarråd Foto: Magnus Selander

Hon låter hälsa via sin pressekreterare att hon inte har någon annan uppfattning än Sara Pettigrew (MP) som håller i ärendet för majoriteten i staden. Pettigrew sade nyligen till Drugnews att ”drogfrågan är jätteviktig, vi svajar inte på målet – att begränsa tillgången på illegala droger. Men ECAD har tappat i tyngd…” och ”vi bör lägga skattepengarna på det vi tror har störst effekt”.

Sedan socialförvaltningen svarat på en remiss om tjänstemannaförslaget att lämna ECAD, så väntas ärendet avgöras under hösten i kommunstyrelsen, eventuellt slutligen i fullmäktige. Flera lokalpolitiker är tveksamma. Liberalerna anser att processen gått för fort, riskerar ställa ECAD på bar backe, och kommer rösta emot ett utträde ur ECAD, enligt Frida Johansson Metso.

Annonser