Socialborgarrådet: ”därför lämnar Stockholm ECAD”

Stockholms stad kommer lämna drogrestriktiva organisationen European Cities Against Drugs nästa år. ”Men det ska inte förväxlas med en politisk kursändring”, skriver socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP) i en debattartikel.

Som Drugnews tidigare avslöjat så har tjänstemän på stadsledningskontoret föreslagit att Stockholm bör lämna den drogrestriktiva organisation som staden var med att bilda 1994 och som hyst huvudkontoret.

d671-ecad-sthlm2Kritiker menar att det kan tolkas som en nedprioritering av förebyggande narkotikabekämpning och även ett 20-tal internationella företrädare har i en debattartikel till borgarråden ombett Stockholm att stanna kvar för att inte det internationella samarbetet mot legalisering ska försvagas.

Några lokalpolitiker tycker att processen gått för fort innan alternativen uttömts.

Men kommunfullmäktige beslutade förra veckan att fullfölja planerna att lämna ECAD vid utgången av 2017. I en debattartikel i Dagens Samhälle svarar Åsa Lindhagen på kritiken.

Den svenska regeringen har antagit en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken som har reviderats i år och vars övergripande mål ligger fast. Sverige ska precis som tidigare driva en restriktiv narkotikapolitik. En politik som även Stockholm står fast vid”, skriver hon.

Och vidare att ”på olika håll i världen pågår just nu en legaliseringstrend som är starkt oroande. För att kunna göra skillnad behöver Stockholms stad finnas med på arenor där vi kan göra vår röst hörd och utöva inflytande gentemot större aktörer”.

Enligt den rödgrönrosa majoriteten så har ECAD förlorat i inflytande och minskat över tid från 270 medlemsstäder till att idag mest bestå av mindre städer i norden och Östeuropa.

Socialborgarrådet Lindhagen håller med om att gå ur en organisation som staden var med och grundade ”är förstås speciellt”. Men skriver att det drogpreventiva arbetet ska fortsätta – liksom återfallsprevention och stötta de som fastnat i beroende. Och hon ser ett större behov av en dialog med Europas storstäder för möta legaliseringskrafter.

Men var, hur och i vilka former framgår inte av debattartikeln.

Annonser