Vinannons utan hälsovarning anmäld

En vinannons i Aftonbladet utan varningstext har anmälts till Konsumentverket och Alkoholgranskningsmannen. ”Varningen är viktig, markerar att varan har hälsorisker”, säger anmälaren Per-Olof Svensson till Drugnews.

Vinannonsen publicerades i papperstidningen av Aftonbladet 11 augusti väl synlig på sista sidan kring väderinformationen. Svensson som är aktiv i nykterhetsrörelsen Blå Bandet har länge retat sig på den kraftigt ökad alkoholreklamen i medier som numer uppgår till långt över en miljard kronor årligen.

Han upptäckte att annonsen förra veckan i kvällstidningen från Janake Wine Group saknade den obligatoriska informationstexten (varning) som enligt alkohollagen måste finnas och vara minst 20 procent av dess yta. Det finns 18 olika fastställda hälsotexter som ska användas för marknadsföring av drycker om högst 15 volymprocent.

I anmälan till Konsumentverket, som har tillsynsansvar, och branschens egen Alkoholgranskningsman (AGM) för självreglering, vill han även få prövat om utformningen i vinkel kring väderrutan är förenlig med lagen.

– Den ligger i sex kanter kring vädret, som säkert har högt läsvärde, en utmanande placering för att nå ännu fler läsare. Risken är att man blir avtrubbad av alkoholannonser, men de ska åtminstone följe lagen, säger Per-Olof Svensson.

• Blir läsare verkligen påverkade av alkoholannonser, tror du?
– Ja, om de inte hade en effekt på försäljningen, så skulle alkoholföretagen inte satsa så mycket pengar. Det är ren marknadslogik, säger Per-Olof Svensson.

Mattias Grundström, AGM
Mattias Grundström, AGM

Alkoholgranskningsmannen, juristen Mattias Grundström, reagerar direkt mot annonsen för vinet från Janake.
– Företaget brukar sköta sig, men denna gång har det fallerat. Jag skriver påpekande till dem redan i helgen och undrar vad som gått fel. För varningstexter vid alkoholannonser ska absolut finnas med i tidningar enligt lagen, oavsett i papper eller på tidningarnas hemsida, säger han till Drugnews.

Däremot behövs idag ingen varning ges i alkoholannonser på sociala medier.

Mattias Grundström förväntar sig att företaget rättar sig efter anmälan vad gäller varningstext, men han tycker inte att annonsens särskilda utformning är utmanande och bryter mot reglerna.
Om Konsumentverket beslutar inleda undersökning efter anmälan mot vinreklamen återstår att se.

Även Aftonbladet har ett ansvar för publiceringen, vid ”uppenbara felaktigheter” i annonser. I våras fällde AGM en alkoholannons i Expressen där informationstexten var alltför liten, berättar Grundström.

• AGM – som finansieras av Sveriges Bryggerier och Sprit- och Vinlevantörsföreningen – får in cirka 100-150 anmälningar per år i landet, varav cirka 35 fall leder till påpekanden mot företaget. I de flesta fall rättar sig alkoholföretaget för att följa alkohollagen är Grundströms erfarenhet. Den straffavgift som tidigare AGM kunde besluta om har tagits bort – få dömdes ut och det hade ringa effekt, det har däremot risken att fällas och hängas ut, enligt AGM.

Tema: Reklam

Alkoholreklam…

…ökar kraftigt i Sverige. Över 1,3 miljarder kronor satsade alkoholindustrin 2014.
Enligt forskning påverka reklam unga att dricka mer och börja dricka tidigare.

Svenska förbudet mot tv-reklam för alkohol kringgår några programbolag genom att sända till svenska tittare från Storbritannien, där den är tillåten. Process har länge pågått om EU:s AV-direktiv kan användas för att skydda mottagarlandets regler. EU-kommissionen avslog 2018 svenska myndigheters begäran att försöka stoppa tv-bolagens reklam och att hota med böter.

Läs mer

Annonser