INCB: Slopa dödsstraff och respektera rättssäkerhet

Den Internationella narkotikakontrollbyrån, INCB, är kritisk till hur narkotikabrott bekämpas i vissa länder. Nu kritiseras Indonesien för att avrättat fångar som dömts för narkotikabrott. Och INCB kräver att Filippinerna omedelbart fördömer mord och övergrepp på personer som misstänkts varit inblandade i narkotikahandel.

Med anledning av att Indonesien nyligen genomförde ytterligare avrättningar av personer dömda för narkotikabrott, upprepar INCB sin uppmaning till Indonesiens regering och alla stater som har kvar dödsstraffet för narkotikabrott, att omvandla dödsdomar som redan har avkunnats och att överväga ett avskaffande av dödsstraffet för narkotikabrott.
FN-organet riktar också sin uppmärksamhet mot Filippinerna, Olika medier har rapporterat om att våldshandlingar och mord i Filippinerna begåtts mot personer som misstänks för inblandning i narkotikahandeln och att dessa övergrepp kan ha uppmuntrats eller åtminstone tolererats av de styrande i landet.

Landets nyvalde president Rodrigo Duterte utlovade när han tillträdde nyligen hårdare tag mot kriminella och narkotikalangare.

INCB påpekar att kampen mot den narkotikarelaterade brottsligheten ska följa internationella erkända rättsprinciper och inte några utomrättsliga straff. När det gäller drogmissbruk ska staterna enligt konventionerna ha en humant och balanserad strategi och ägna särskild uppmärksamhet på förebyggande av narkotikamissbruk och för tidig upptäckt, behandling, utbildning, eftervård, rehabilitering och social återanpassning av de personer som berörs.
INCB:s ordförande Werner Sipp kräver att regeringen i Filippinerna omedelbart och entydigt fördömer utomrättsliga åtgärder mot personer som misstänks för inblandning i olaglig narkotikahandeln eller droganvändning.

Annonser