FN antog narkotikadeklaration

NEW YORK FN:s 193 medlemsländer klubbade som väntat nya deklarationen på toppmötet om narkotika. Mer vård och mänskliga rättigheter, mindre tonvikt på kontrollpolitik, tolkar flera den. Men sprickor kan anas.

Jämfört med förra sessionen om narkotika i generalförsamlingen 1998, så är det mindre ”War on drugs” och mer folkhälsa och de beroendes rättigheter som understryks.

Deklarationen är det utkast som antogs i Wien förra månaden (som Drugnews tidigare refererat). Den lyfter såväl vikten förebygga att unga prövar narkotika, human och effektiv vård för beroende och tillgång till nödvändiga mediciner för alla i världen.

– Att sätta människor först är en hörnsten för det globala narkotikakontrollsystemet och betoningen på hälsa och välbefinnande för mänskligheten är fundamentala syftet med de internationella narkotikakonventionerna, sade chefen för FN:s narkotikakontrollorgan Juri Fedotov till delegaterna vid sessionen UNGASS.

Men vare sig begreppet harm reduction eller förbud mot dödstraff för narkotikabrott finns med, något som flera länder hade önskat. Bland annat EU-länderna.

Efteråt kom invändningarna.
Indonesien försvarade sin rätt att avgöra om dödsstraff och rättspolitik. Jamaica hade hoppats att cannabis skulle få användas i traditionella och religiös sammanhang. Guatemala och Mexiko pläderade för legalisering av drogen och president Pena Nieto sade att marijuana snart legaliseras för eget bruk och medicinsk syfte i Mexiko.
Flera anser strategin behöver mer fokus på minska efterfrågan på droger än enbart minska tillgången.

Trots skillnaderna så röstade alltså ändå alla länder för deklarationen redan vid öppningsdelen.

 – Jag tycker att det allra bästa med deklarationen var att det blev ett stort fokus på hälsofrågor, men också på mänskliga rättigheter. Det är klart att vi alltid hade kunnat komma längre, men med tanke på hur förhandlingarna har varit så är jag väldigt nöjd med att vi har kommit så långt, sade Sveriges hälsominister Gabriel Wikström på plats till Sveriges Radio.

Särskilda narkotikamötet UNGASS fortsätter i ytterligare två dagar i New York. 2019 ska en utvärdering göras om hur narkotikautvecklingen senaste två decennierna. Frågan är om internationella konventionerna då mer kommer att ifrågasättas.

KRITIK/ Inför mötet i New York hade över tusen beslutsfattare och kändisar skrivit på Drug Policy Alliance öppna brev riktat till FN-generalsekreterare Ban Ki-moon om att förbudssystemet har misslyckats:
“Humankind cannot afford a 21st century drug policy as ineffective and counter-productive as the last century’s”.

Samtidigt har ett nätverk med över 300 organisationer på restriktiva sidan gjort ett uttalande: ”Action. Now. That will make a difference. A position paper in support of a balanced and effective drug policy towards 2019”.

Tema: UN&Drugs

Fungerar FN:s globala narkotika-konventioner

… eller har ”kriget mot drogerna” misslyckats?•

• FN-möten årligen i mars i Wien (CND), om implementering av konventioner, nya droger klassas, mm. Länkar till de tre internationella narkotikakonventionerna.

Läs mer

Annonser