Fler problem och ökad konsumtion med legalisering

WIEN Legalisering av cannabis leder till ökad konsumtion, mer hälsoproblem och stoppar inte brottsligheten. Det är slutsatsen i FN-organet Internationella narkotikakontrollstyrelsens senaste årsrapport.

INCB, Internationella narkotikakontrollstyrelsens, rapport för år 2022 ägnar ett helt kapitel åt att analysera trenden att legalisera icke-medicinsk användning av cannabis. I rapporten påpekar INCB att de internationella konventionerna är bindande och att legalisering av cannabis strider mot överenskommelserna.

– Erfarenheten tyder på att legalisering av cannabis inte har varit framgångsrik för att få unga människor att avstå från att använda cannabis, och de olagliga marknaderna är kvar, säger INCB:s president Jagjit Pavadia i en kommentar till rapporten.

INCB:s president Jagjit Pavadia
INCB:s president Jagjit Pavadia är orolig för cannabisindustrins aktiviteter,
Foto: UNIS Vienna

Det finns enligt rapporten stora skillnader i hur olika länder och delstater genomfört någon form av legalisering. Den korta tid som gått gör att det också är svårt att göra mer omfattande utvärderingar.


I rapporten slås dock fast att alla
områden där legalisering har genomförts har användningen av cannabis i befolkningen som helhet ökat. Även om användningen ofta var relativt hög i dessa områden redan innan legaliseringen, verkar användningen ökat snabbare efter legaliseringen.

INCB påpekar också att den snabbt växande cannabisindustrin och andra affärsintressen arbetar för att minska kontrollerna av cannabisanvändning eftersom de vill tjäna pengar på cannabis.

– Den växande cannabisindustrin marknadsför cannabisrelaterade produkter för att tilltala unga människor och detta är en stor anledning till oro, liksom hur de skador som är förknippade med användning av högpotenta cannabisprodukter tonas ner, säger INCB:s president Jagjit Pavadia.

Där cannabis har legaliserats har också cannabisrelaterade hälsoproblem ökat efter legaliseringen. Särskilt tydlig är den utvecklingen där legaliseringen har öppnat upp för till exempel ätbara cannabisprodukter och liknande som innebär extra stora risker.

I rapporten understryker INCB att det är stor skillnad på olika strategier kring framför allt cannabis. Legalisering, att cannabis blir en laglig drog, strider mot konventionerna. Avkriminalisering, till exempel av konsumtion eller innehav av mindre mängder, är dock möjligt enligt konventionerna, liksom att de rättsliga myndigheterna inte i praktiken tillämpar lagen för vissa mindre allvarliga narkotikabrott.

Fotnot: INCB, International Narcotics Control Board, Internationella narkotikakontrollstyrelsen, är ett FN-organ med säte i Wien som har till uppgift att följa upp de internationella avtalen på narkotikaområdet: Single Convention on Narcotic Drugs från 1961, Convention on Psychotropic Substances från 1971 och Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances från 1988.

 

Annonser