”Bruket ökat efter legalisering”

Cannabisanvändning har fördubblats i USA efter kommersialisering och att förbudet urholkats, men illegala marknaden har inte försvunnit. Släpper man ut anden ur flaskan är det inte säkert att det går få tillbaka den, skriver Per Johansson.

Robert L. DuPont – god vän till många av oss som arbetar för en restriktiv narkotikapolitik, NIDA:s första generaldirektör, tidigare drogtsar i USA och mycket annat – skriver här om konsekvenserna av den alltmer tillåtande attityden i USA till marijuana.

Fyra delstater och det federala området Washington DC tillåter nu marijuana för ”rekreationellt” bruk och ytterligare ett 30-tal delstater tillåter marijuana för ”medicinskt” bruk.

Ingen torde vara förvånad över att bruket av marijuana har ökat betydligt i USA under det senaste decenniet. Fördubblats faktiskt. Särskilt efter kommersialiseringen av drogen och att förbudet urholkats.

I början av 00-talet var siffran för att ha använt de senaste 12 månaderna 4,1 procent i befolkningen. 2012-2013 var siffran 9,5 procent. De som diagnostiserats med ”marijuana use disorder” enligt DSM IV ökade från 1,5 procent till 2,9 procent. En självklar konsekvens; fler använder – fler får problem.

DuPont skriver vidare om hur den legala marijuana-industrin utvecklar nya potenta produkter, varav många av dem är designade för att vara attraktiva för unga användare.

Det gäller att få folk att börja använda produkten så tidigt som möjligt och det gäller att få folk att använda så mycket som möjligt.

Den här produktutvecklingen är väl anpassad till hur vi människor fungerar när vi stoppar i oss droger som gör oss berusade, höga, påtända, eller vad man nu vill kalla det. Drogerna triggar – på lite olika sätt – belöningssystemet i hjärnan på ett sätt som vi finner behagligt. Oftast mycket behagligt. Och därför vill vi helst ha ”effektiva” droger, det vill säga med så högt innehåll som möjligt av de rusgivande substanserna.

I debatten både i USA och här i Sverige är ett av de tyngsta argumenten för legalisering av cannabis att radera ut den illegala marknaden. Detta har inte ägt rum i USA, vilket går på tvärs mot erfarenheten av att tillåta alkohol igen 1933 efter 14 års totalförbud.

Varför det förhåller sig så är inte lätt att besvara, men man kan ändå konstatera att alkohol och cannabis inte låter sig jämföras hur enkelt som helst.

DuPont uttrycker stor oro över att den amerikanska debatten närmast helt förbiser den kraftfulla ökningen av cannabisbruket och de skador som detta leder till. I allmänna opinionen verkar stödet för den förda politiken tämligen starkt dessutom.

Beslutsfattare i USA står nu inför att försöka hålla tillbaka de legala marknadskrafterna genom att exempelvis förbjuda de mest potenta marijuana-produkterna, vilket i så fall den långtifrån döda illegala marknaden gärna förser konsumenterna med. Alternativet är att ge marknadskrafterna fullt spelutrymme, med allt vad det innebär.

DuPont avslutar sin text med en dyster framtidsprognos där USA måste förbereda sig på en fortsatt ökning av marijuana-bruket och de negativa konsekvenserna av det.

Har man släppt ut anden ur flaskan ska man inte vara så säker på att man får tillbaks den dit igen.

Annonser