Fler använder marijuana i Colorado

DENVER Efter legaliseringen av cannabis i amerikanska delstaten Colorado, så ökar användning av drogen. Nära dubbelt så många vuxna invånare där (13,6 procent av 18 år och äldre) har använt marijuana senaste månaden, jämfört med rikssnittet i USA, visar ny undersökning.

Det är uppgifter från Colorado Departement of Public Health an Environment som presenterar studien, som är första datainsamlingen i sitt slag av marijuanaanvändning efter legalisering av cannabishandeln i delstaten.

Foto: Torben Hansen/ Flickr
Foto: Torben Hansen/ Flickr

Regelbundna rökare (och inmundigande på andra sätt) av drogen var 13,6 procent av de vuxna ifjol, vilket är nära dubbelt så många som på nationell nivå (7,4 procent) året före i National Survey on Drug Use and Health studie. I den hade droganvändning i Colorado ökat nära 20 procent sedan 2012 (10,4 proc. respektive 12,9 proc.), men nu alltså än mer i aktuella enkäten för 2014.

En av tre marijuanaanvändare i Colorado uppgav att de rökte dagligen. Och var femte (18,8 proc.) att de kört bil efter tagit drogen. Högst andel marijuanaanvändare bland vuxna finns i huvudstaden Denver och på turistorter i delstaten.

Nerbrutit i åldrar och demografi i Colorado, så framgår att nära var tredje i åldrarna 18-24 använder marijuana. Användningen är högre bland färgade, lägst bland latinamerikaner. Regelbunden droganvändning är högre bland invånare med låga hushållsinkomster, men de med högre inkomster är mer benägna att någon gång prövat marijuana, enligt data från nya studien Colorado-undersökningen ”2014 Behavioral Risk Factor Surveillance Survey”.

– Marijuanaindustrin blir rik när våra samhällen, sjukvårdssystem, arbetsgivare och familjer får betala kostnaderna, säger Bob Doyle, som arbetat länge med folkhälsa och tobaksprevention, och nu är ordförande i Colorado-sektionen av antimarijuanaorganistionen SAM.

Delstaterna Colorado och Washington State tillåter cannabishandel och nöjesbruk av drogen sedan 2014 för personer som fyllt 21 år och äldre. Även Alaska och Oregon håller på att legalisera drogen efter folkomröstningar, huvudstaden Washington DC lättar på flera förbud. Dessutom tillåter cirka hälften av USA:s delstater numer rökning av marijuana i ”medicinskt syfte”.

D408-DenverAccent1”Det är lättare att hitta en butik som säljer marijuana än McDonalds eller Starbucks”, skriver Accents redaktör Pierre Andersson som nyligen besökt Colorado och nu publicerar ett långt reportage. Han har talat med såväl odlare och marijuanaindustrins lobbyister, som beroendeläkare och motståndare till liberaliseringen.

Mycket nya data håller på att samlas in från ”experimentet” i Colorado som följs av en hel värld. Trots delvis motstridiga siffror framkommer en oroväckande bild.
Allt fler kör med marijuana i kroppen; tonåringars drogbruk i Denver ligger skyhögt över rikssnittet; elever relegeras från skolan efter drogproblem; akutbesök där läkare anger marijuana som möjligt bidragande orsak ökar; barn har av misstag fått i sig ätbara former av drogen. Även alkoholförsäljning i delstaten har ökat efter legaliseringen av cannabis, tvärsemot vad många trodde.

”Vi risk­erar att förlora en hel generation unga. Om vi fortsätter så här, hur kommer USA att se ut om 40 år? Det är ingen vacker bild”, säger Tom Gorman, chef på Rocky Mountain High Intensity Drug Trafficking Area, till Accent.

Dessutom har antalet personer i Colorado som fått tillstånd att använda ”medicinsk marijuana” för olika uppgivna besvär ökat kraftigt (från 4 800 personer 2008 till över 114 000 i våras), enligt Marijuana Enforcement Division, Colorado.

Annonser