”Medicinsk marijuana ökar inte ungas bruk”

WASHINGTON Ungdomars användning av cannabis har inte ökat i de delstater i USA som tillåtit ”medicinsk marijuana”. Men unga i dessa delstater har haft högre missbruk hela tiden, finner forskare i stor studie.

Sedan 1996 då Kalifornien tillät marijuana för medicinsk användning, med läkarintyg, så har 23 andra delstater följt efter. Idag har alltså nästan hälften av USA:s delstater infört medicinsk marijuana.

En diskussion har förts om marijuana verkligen fungerar som läkemedel, särskilt i rökbar form. En annan kontrovers är huruvida medicinsk marijuana-lag ökar tillgänglighet och påverkar ungdomar att testa drogen för rekreationell användning när cannabis blir mer socialt acceptabelt.

Nu är det dags att avblåsa debatten om koppling medicinsk marijuana och ungdomars nöjesanvändning, inga fler studier behövs, menar amerikanska och kanadensiska forskare efter en stor studie som publiceras i The Lancet.

Det finns inget som tyder på att fler tonåringar börjar använda drogen efter att delstater tillåtit den som medicinsk marijuana, slår forskarna fast.

De har analyserat enkätsvar på amerikanska skolor i 48 delstater med nära 1,1 miljoner tonåringar (13-18 år) under åren 1991-2014. Forskarna jämförde svaren under åren och såg inget ökat användande bland unga efter att delstater tillåtit medicinsk användning.

Däremot fann de att delstater som infört medicinsk marijuana överlag hade högre cannabisanvändning bland unga – redan före lagändringar – än i andra områden. Forskarna menar att det kan finnas okända faktorer som gör det mer sannolikt att dessa delstater både tillåter cannabis som medicin och att unga där testar drogen som rusmedel.

Forskarna anser att resurserna bör koncentreras för att hitta de orsakerna.
– Vår studie tyder på att forskningen borde leta efter hitta andra faktorer, och inte fokusera längre på lagar kring medicinsk marijuana, säger professor Deborah S Hasin vid universitetet i Columbia ­– en av forskarna bakom studien, till Sveriges Radio.

Det finns svagheter i studien – exempelvis baseras data på ungdomarnas självrapportering och forskarna har inte tagit hänsyn till att delstater som tillåter medicinsk marijuana har olika regler, (ex i New York finns få försäljningsställen och tillåts inte rökning av drogen som medicinsk bruk. Medan andra delstater tillåter rökning och har många säljställen). I några delstater har cannabis även legaliserats för nöjesbruk (Colorado, Washington State, Oregon och Alaska).

En annan studie från Florida universitet (publicerad i The International Journal of Drug Policy i juni 2015) pekar i motsatt riktning – att tillåta medicinsk marijuana kan förstärka ungdomars rekreationell användning av cannabis.

• Fotnot: Nya studien Medical marijuana laws and adolescent marijuana use in the USA from 1991 to 2014: results from annual, repeated cross-sectional surveys” publiceras i The Lancet. Finns länk till inspelad intervju med huvudförfattaren, professor Hasin. Läs mer i Accent om diskussionen om medicinsk marijuana.

 

Annonser