Psykiatriker: gör inte om Colorados misstag

0-aniweed63.gif|UPPDAT| Cannabisrelaterade hälsoproblem har ökat efter en ”medical marijuana”-boom och legalisering av drogen i Colorado. ”Gör inte om vårt misstag. En generation riskerar att gå förlorad i experimentet”, säger Christian Thurstone, barnpsykiatriker och forskare i Denver, som besöker Almedalen.

Thurstone, med svenska rötter på farfars sida (Tunström), deltog i fredags i ett seminarie om drogexperimentet i Colorado, USA, och om ”medicinsk marijuana”, som U-fold på Uppsala Universitet, och RNS anordnade.

Professor Fred Nyberg, hjärnforskare, gav inledningsvis en vetenskapliga överblick om cannabis med en serie studier. Han konstaterade att risken för långvariga hjärnskador av cannabis är betydande, med hänvisning till en australiensk metastudie.

Fred Nyberg, professor och hjärnforskare, Uppsala.
Fred Nyberg, professor och hjärnforskare, Uppsala.

Drogen riskerar ge försämrad kognition (sänkt IQ); motorik och koordination påverkas; psykisk ohälsa; och utveckla beroende.
– Dessa problem kvarstår efter alla diskussioner när röken har lagt sig. Och nu förtiden har ofta cannabis mycket högre THC-halter (rushalt) än tidigare efter växtförädling, sade han.

Kerstin Käll, överläkare på beroendekliniken i Linköping, undrade i sitt tal om cannabis kan vara medicin eller läkemedel. Drogen har använts i tusentals år och har beskrivna lindrande effekter för bl a smärta, illamående, aptitlöshet och spasticitet.

Det finns några framtagna läkemedel, som exempelvis Marinol (mot illamående) och Sativex (för ms-patienter) baserade på cannabis, som prövas i flera länder. Käll, Nyberg och Thurstone menar att frågan om att utveckla läkemedel innehållande cannabinoider måste skiljas från debatten om medicinsk marijuana för rökning.

Kerstin Käll, Christian Thurstone och Fred Nyberg i Almedalen
Kerstin Käll, Christian Thurstone och Fred Nyberg i Almedalen

– Att röka ett preparat som läkemedel är nog inte godkänt någonstans i världen. Det måste vara kontrollerat, säkert och effektivt, och samma mängd ge samma dos. Så nej, FDA (amerikanska läkemedelsverket) har inte godkänt marijuana som läkemedel och inga läkarsällskap rekommenderar sådan behandling, sade hon.

Ändå har över hälften av USA:s delstater hittills i folkomröstningar tillåtet ”medicinsk marijuana” och fem till har dessutom legaliserat rekreationell bruk och försäljning av och liten odling av drogen, (Colorado, Washington State, Alaska och Oregon, samt delvis huvudstaden Washington DC).

Och Obama-regeringen har valt att inte aktivt försöka stoppa legalförsöken, trots att de strider mot federal lag och internationella traktat som USA undertecknat.

Colorado – användning bland vuxna ökar efter legalisering, enligt ny studie.Några få läkare skriver ut rekommendationsbrev till många patienter för ofta oklara besvär, så att de kan köpa och röka drogen från 18 års ålder. För nöjesbruk är åldersgränsen 21 år.

Om en kraftig ökning av marijuana-boomen i Colorado och dess konsekvenser berättade Christian Thurstone på konferensen. Han är psykiatriker och chef på ett av delstatens största behandlingsinstitution för unga. Han är även docent i psykiatri på Colorado universitet i Denver.

Marijuana för medicinsk användning tilläts 2001 i delstaten, efter 2009 tog kommersialiseringen av marijuana fart. Thurstone menar att industrin idag tillstår att medicinsk marijuana blev en plog för att i nästa steg få igenom legaliseringen fullt ut ifjol.

Marijuanaindustrin omsätter nu uppåt tre miljarder dollar i delstaten och det finns fler ställen som säljer cannabis, som medicin eller drog, än det finns vanliga apotek, skolor eller Starbucks-café där. Särskilt i huvudstaden Denver.

Produktutveckling har fortsatt och vaporisering (hetta upp utan brinna) är populärt. Numer finns marijuana i form av godis, kakor, läsk med marijuana och marknadsförs ibland med seriefigurer, kändisnamn eller sexrelaterade annonser.

– Jag ser inga fördelar med denna utveckling, vi ser istället ökade hälsobördor, sade han och visade preliminära data.

Dessa visar påverkan på ungdomar, fler exponeras och använder marijuana och fler elever relegeras från skolor för drogproblem. Han berättade att fler 12-17-åringar använder marijuana i delstater som tillåtit medicinsk marijuana än övriga. Och 74 procent av dessa unga i Colorado uppger att de använt någon annans medicinsk marijuana. De som röker drogen i tonåren riskerar permanenta skador på kognitiva förmågan.

Akutsjukvården tar emot fler patienter som rökt marijuana och andelen som vårdas för psykisk ohälsa stiger. Fler förare med cannabis i kroppen upptäcks, ett problem för trafiksäkerheten.

Några studier är lite motstridiga, men högre användande av cannabis gäller för både vuxna och unga i delstater som tillåter medicinsk marijuana. Alkoholförsäljningen har inte minskat i Colorado och det syns inte tydlig nedgång i brottslighet (vilket var några argument för legalisering). Grannstater som inte liberaliserat cannabislagar har noterat en ökad smuggling av drogen från Colorado och har stämt delstaten.

Det finns även uppgifter om att barn förgiftats av marijuanakakor och att ungdomar överdoserat och avlidit i olyckor.

D422-Cb-konf-CT1
Barnpsykiatrikern Christian Thurstone följer hälsoeffekter av legaliseringen i Colorado. Foto: Drugnews

Barnpsykiatriker Thurstone fruktar att ”experimentet” Colorado kan medföra en förlorad generation unga. Men det är svårt att backa tillbaka när korken tagits ur flaskan, och det tog decennier att mota bort tobaken efter att cancersamband blev kända.

– Därför måste agera skyndsamt, ta fram fler data om utvecklingen till beslutsfattare. Annars kan en uppväxande generation få stora problem. Och det är inte rättvist – det är äldre som äger dessa marijuanabutiker och en förhållandevis hög andel unga som använder drogen och får lida av konsekvenserna av det, sade han till Drugnews efter konferensen.

Vad är ditt budskap till andra delstater och länder som följer utvecklingen i USA?
– Gå inte samma väg! Legalisering är ett extremt alternativ, att placera alla i fängelse är en annan extrem. Det finns ett bättre tredje alternativ – att erbjuda vård och ha en evidensbaserad folkhälsostrategi – jag tror att Sverige är på god väg där, svarade han.

Han är ändå hoppfull för USA.
– Det är inte avgjort på hemmaplan än, ”det är inte över förrän det är över”. Jag tror vi kan vända utvecklingen. Nu minskar även stödet bland amerikaner för legalisering, enligt enkäter. Förmodligen efter att de sett cirkusen i Colorado, säger Christian Thurstone.

Fotnot: U-fold, Uppsala universitet videofilmade konferensen i Almedalen och kommer senare att lägga ut länk via sin hemsida.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Annonser