Frist för snusmärkning

EU-krav om ny märkning på tobaksförpackningar till i maj hinns inte med och skulle leda till snusbrist, enligt tobaksbolagen. Nu ger Folkhälsomyndigheten dem förlängd frist till 31 augusti.

Omställningen kom i april om hur snusdosor skulle märkas med information enligt nya EU-direktivet, som träder i kraft i slutet av maj. Branschen ansåg att det var orimligt ändra på kort tid och varnade för att snusbrist skulle uppstå. Större hälsovarningar på alla sidor, även sidokant, blir krav framöver.

Nu förlänger myndigheten omställningstiden till sista augusti för tillverkarna.
Swedish Match ”uppskattar den goda dialogen vi haft med Folkhälsomyndigheten där de visat på stor förståelse för näringen och våra förutsättningar”, skriver informationschefen Patrik Hildingsson i pressmeddelande, enligt TT.

Tema: Snus

Ett förrädiskt alternativ till rökning?

Studier visar att snus kan vara ett sätt att sluta röka, men även att flera unga snusare börjar röka. Andelen rökare i Sverige minskar, men snusarna – nära en miljon personer – ökar. Snus innehåller cancerframkallande ämnen, påverkar hälsan negativt och ökar risk för hjärtinfarkt med dödlig utgång. Rön varnar för att snus försämrar mäns potens, försvårar kvinnors möjlighet att få barn och foster till snusare har lägre födelsevikt. EU tillåter inte försäljning av snus i unionen. Men Sverige fick ett undantag inför medlemskapet 1995.

Läs mer

Annonser