Hårdare tag mot tobak välkomnas

Regeringen vill utreda skarpare tobaksåtgärder – begränsa rökning på fler allmänna platser, exempelvis uteserveringar; införa exponeringsförbud i butiker; neutrala förpackningar. Folkhälsoexperter välkomnar förslagen.

I en debattartikel i Dagens Nyheter presenterar folkhälsominister Gabriel Wikström innehållet i ett tilläggsdirektiv som regeringen på torsdag beslutar ge till en redan pågående utredning.

Tio år efter att rökförbud infördes på alla serveringar, så vill nya samarbetsregeringen ta fler steg i det tobaksförebyggande arbetet. Detta mot bakgrund av att nära 100 000 människor i Sverige avlidit och 800 000 insjuknat på grund av rökning senaste åtta åren, enligt Socialstyrelsen.

Foto: Chang Liu/FlickrTre nya lagförslag kommer utredaren Göran Lundahl ytterligare att få ta itu med:

• Begränsning av tobaksrökning och rökning av tobaksrelaterade produkter (ex. e-cigaretter) på vissa allmänna platser. Det handlar om hållplatser i kollektivtrafiken, uteserveringar, lekplatser, sport- och utomhusarenor. Vilket ifjol Folkhälsomyndigheten rekommenderat.

Exponeringsförbud för tobaksprodukter. Att butiker måste förvara tobaken utom synhåll för kunderna, exempelvis i stängt skåp under disken.

Neutrala, standardiserade tobaksförpackningar. Dekorfria paket med samma neutrala färg och varumärket i neutralt typsnitt. Dessutom stora hälsovarningar, enligt redan beslutat EU-direktiv.

Avsikten är att inte locka till tobaksköp, att inte unga börjar röka, motverka passiv rökning och att underlätta för de som försöker sluta röka.

Folkhälsominister Gabriel Wikström
Gabriel Wikström

”Det är omfattande tilläggsdirektiv, men samtidigt nödvändiga om Sverige återigen ska bli ett föregångsland i det tobakspreventiva arbetet”, skriver folkhälsominister Wikström i debattartikeln.

Tobak utpekas som en av fyra allvarliga riskfaktorer (vid sidan av alkohol, ohälsosam diet och fysisk inaktivitet) av icke smittsamma sjukdomar som leder till och ojämlik hälsa.

Han nämner även att regeringen ser positivt på uppropet ”Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025”, med ett måldatum att få ner rökningen till en så låg nivå att det inte är ett dominerande folkhälsoproblem.

”Men för att nå dit krävs kraftfulla åtgärder”, menar Gabriel Wikström.

Flera länder har redan med framgång infört exponeringsförbud för tobak i butiker och har stöd av WHO:s ramkonvention om tobakskontroll. Vad gäller neutrala paket så införde Australien det 2012, trots hårt motstånd från tobaksföretag (bl a värna loggor och varumärken) och rättslig prövning fortgår inom WTO. Men även Irland och Storbritannien har beslutat gå vidare och införa neutrala paket utan att invänta utgången i den processen.

Margaretha Haglund
Margaretha Haglund

Folkhälsovänner välkomnar regeringens nya skarpa tobaksförslag.
– Äntligen en hälsominister som gör sitt jobb och tar ansvar för barnen i landet. Härligt för folkhälsan, säger Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert på tankesmedjan Tobaksfakta, till Drugnews.

Tobaksfakta var tidigare kritisk till alliansregeringen och anklagade den för att Sverige tappade fart i förebyggande arbetet, inte följde WHO:s tobaksdirektiv, utan mer värnade tobaksföretagens intressen.

– Men om dessa nya förslag genomförs, så kan Sverige komma i kapp igen. Tobaksindustrin kommer göra allt för att sätta krokben på förslagen, men åtgärderna är effektiva för att kunna skapa en jämlik hälsa och det finns starkt folkligt stöd för dem. Och de kan stoppa nyrekrytering av rökare bland barn och ungdomar, säger Margaretha Haglund på Tobaksfakta.

Hon arbetade tidigare som tobaksexpert på Folkhälsoinstitutet och var även svensk regeringsdelegat på flera internationella konferenser.

• Fotnot 1: Utredningstiden förlängs om tobaksdirektivet och ska redovisas senast 1 mars 2016.

• Fotnot 2: Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025. Ett 60-tal organisationer står idag bakom uppropet.

Tema: RÖKFRITT 2025

TOBACCO ENDGAME. Flera länder och organisationer har satt måldatum att fasa ut den skadliga tobaksrökningen till visst årtal (olika i olika länder) för att få fart på hälsoarbetet och förhindra rekrytering av nya rökare.

I Sverige har hittills ett 170-tal myndigheter, hälso- och tobakskritiska organisationer anslutit sig till kravet om ett politisk beslut för en plan med delmål att uppnå ett Rökfritt Sverige år 2025, (då mindre än 5 procent av befolkningen röker och det inte utgör ett dominerande folkhälsoproblem). Idag röker cirka 11 procent av svenskarna.
Även svenska regeringen anger numer målet om rökfrihet år 2025 i nya ANDTstrategin.

Läs mer

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver över sju miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 884 000dör av passiv rökning, många av dem är barn. Särskilt mot fattiga länder riktar sig tobaksbolagen där lagar är svagare och inte skyddar invånarna mot tobaksskador.

Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO.  Läs även The Tobacco Atlas om utvecklingen i världen.

Läs mer

Annonser