Skarpa förslag ska minska tobaksbruk

09-NonsmokelogMinimini11.gifExponeringsförbud av tobak i butiker och utökat rökförbud på uteserveringar, lekplatser och trafikhållplatser. Det föreslår tobaksutredaren Göran Lundahl till regeringen. Förslagen har stort stöd hos svenskarna, enligt enkät av Cancerfonden.

Tobaksdirektiv-utredningen lämnades i tisdags till folkhälsominister Gabriel Wikström (S). ”En översyn av tobakslagen – Nya steg mot ett minskat tobaksbruk” (SOU 2016:14, pdf-fil, 618 sidor).

Där föreslås bland annat tillståndsplikt för tobaksförsäljning och partihandel, ungefär som den prövning som krävs för serveringstillstånd av alkohol. Och utöka rökförbud i vissa utomhusmiljöer med bl a entréer, uteserveringar, lekplatser och i kollektivtrafiken där allmänheten har tillträde.

Göran Lundahl
Göran Lundahl

– Dels vill vi inte att folk ska utsättas för passiv rökning, dels menar vi att det hjälper till att ”avnormalisera tobaksbruket”, sade utredaren Göran Lundahl på en pressträff i Rosenbad.

Han föreslår även att tobaksvaror hålls osynliga för kunden i butiker (sk. exponeringsförbud) för att inte locka unga till att börja röka och de som vill sluta att inte frestas handla. Endast specialbutiker för tobaksprodukter ska undantas.

Utredaren tycker även att tobakslagens rökförbud i olika miljöer ska omfatta e-cigaretter, örtprodukter och vattenpipor, även om de inte innehåller nikotin. Enligt förslaget ska snus inte längre jämställas med livsmedel, men att inte förbjuda användning av olika smakämnen i snuset, (som EU förordat för cigaretter). Dessa bör dock inte få anges på omslaget för locka till köp.

För att försvåra försäljning av smuggelcigaretter och svarthandel med tobak, så föreslås att tobak kan förverkas vid brottsmisstanke. Dessutom att alla försäljning alltså kräver tillstånd i förväg i framtiden, som ska skötas av kommun och polis.

Förslagen föreslås börja gälla från 1 januari 2018.

Folkhälsominister Gabriel Wikström anser att flera av förslagen är intressanta, och att efter en remissrunda hinna införa några av dem under denna mandatperiod. Ministern har drivit på tobaksfrågan och regeringen anslutit sig till kampanjen och målet om ett rökfritt Sverige år 2025.

Årligen 12 000 tobaksrelaterade förtida dödsfall, 100 000 nya relaterade sjukdomsfall och samhällskostnader på minst 30 miljarder kronor kräver fler åtgärder för att minska tobaksbruket.
– Det är viktigt att nu ta nya steg på tobaksområdet och genomföra nya reformer, sade Wikström

Men tobaksutredningen föreslår inte införande av neutrala tobakspaket, vilket Australien blev först med och fyra länder i Europa i vår inför. Anledningen är att det bedöms kunna strida mot tryckfrihetslagen att förbjuda märkesloggor på paketen.

• Drugnews: Är ministern besviken över att neutrala tobaksförpackningar inte finns med i förslagen?
– Vi förutsåg problemet och en grundlagsutredning tittar nu på det och presenteras i höst. Neutrala paket är mycket intressant. Flera länder har genomfört det eller på väg, svarade Gabriel Wikström.

D545-Cancerfonden-enkatlbild1Det finns ett starkt stöd för en tuffare tobakslag i Sverige. En ny undersökning har gjorts av Demoskop på uppdrag av Cancerfonden bland drygt 5 300 personer.

Tre av fyra anser det viktigt att minska rökningen. Tre av fyra vill se förbud mot rökning fler offentliga platser som lekplatser och hållplatser. Två av tre är positiva till exponeringsförbud av tobak i butiker, (även 4 av 10 rökare stöder förslaget). Vad gäller neutrala paket, så stöder fyra av tio det.

– Vår undersökning visar att svenska folket vill ha en tuffare tobakslagstiftning. Nu vill vi se det bli verklighet så fort som möjligt. Det är avgörande för att färre unga ska börja röka, säger Ulrica Sundholm, intressepolitiskt sakkunnig på Cancerfonden.

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver över sju miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 884 000dör av passiv rökning, många av dem är barn. Särskilt mot fattiga länder riktar sig tobaksbolagen där lagar är svagare och inte skyddar invånarna mot tobaksskador.

Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO.  Läs även The Tobacco Atlas om utvecklingen i världen.

Läs mer

Annonser