”Fler sprutbyten minskar smittorisken”

Folkhälsomyndigheten rekommenderar i en ny vägledning flera åtgärder, däribland utbyggnad av fler sprutbyten, för att bekämpa smittspridning bland injektionsmissbrukare.

Omkring 8 000 personer injicerar droger i Sverige, enligt beräkningar. Risken för dem är stor att smittas med hiv och hepatit (cirka 800 får viruset hepatit C varje år) om de delar sprutor. Och de löper stor risk att dö i förtid.

Nu föreslår Folkhälsomyndigheten i en vägledning (pdf-fil, 70 sidor) till vårdpersonal, socialtjänst, kriminalvård med flera att arbeta mer strukturerat för att förhindra smittspridning bland de som injicerar droger.

Johan Carlsson, generaldirektör
Johan Carlsson, generaldirektör

– För individen kan insatserna öka möjligheten till ett liv utan allvarliga eller dödliga infektionssjukdomar. För samhällets del handlar det om att öka förutsättningarna för en mer jämlik hälsa, säger Johan Carlson, generaldirektör vid Folkhälsomyndigheten, i en kommentar.

Myndigheten lyfter fram lågtröskelmottagningar som det mest effektiva sättet att nå riskutsatta personer som injicerar narkotika. Det handlar om verksamheter med vaccination, testning och rådgivning, sprutbyte och att får träffa barnmorska och kurator och kunna länkas vidare till andra stöttande insatser.

Anders Tegnell, Folkhälsomyndigheten. Foto: Lena Katarina Johansson
Anders Tegnell, statsepidemiolog. Foto: Lena Katarina Johansson

– Sprutbyten är en viktig del i det. Vi vänder oss till nu med vägledningen till vårdpersonal. Men indirekt även till beslutsfattare om att alldeles för få sprutbyten öppnats i landet, säger statsepidemiolog Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten till Drugnews.

Efter en lång debatt om sprutbyten är bra metod hindra smitta och om samhällets signal att dela ut verktyg till en förbjuden hantering (dvs. att inta narkotika), så röstade riksdagen 2006 för att landsting och kommuner gemensamt kan öppna sprutbyten efter klartecken från Socialstyrelsen.

Men det har gått långsamt – hittills finns sprutbyte i offentlig regi i Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad, Kalmar och Stockholm. Planer på försök i Blekinge är på gång. I flera stora städer, som Göteborg och Uppsala, är motståndet stort.

– Vi trycker på ännu en gång. Den vetenskapliga debatten är över, evidensen är stor – sprutbyten fungerar och är effektiva mot smittspridning, de behövs helt klart för att nå fler missbrukare än idag. Men ifrågasätts ändå på sina håll, säger Anders Tegnell.

Han tycker Finlands utbyggnad av lågtröskelmottagningar med även utdelning av rena sprutor fungerar bra och är smittskyddseffektiva.

Är det inte mer effektivt att arbeta förebyggande, så att människor inte börjar injicera droger?
– Visst det är bra. Men det är ingen motsättning, det går att göra både och, att arbeta preventivt och samtidigt dela ut rena sprutor till de som ändå håller på, svarar Anders Tegnell.

En organisation som länge varit skeptisk till sprutbyten är Riksförbundet narkotikafritt samhälle.
– Om sprutbyten verkligen förebygger smitta, så ska man givetvis använda dem. Men problemet är det inte finns stöd i forskningen för det, särskilt vad gäller hepatit C-preventiv effekt. Men Folkhälsomyndigheten tror det fungerar, säger Per Johansson, generalsekreterare på RNS, till Drugnews.

Han har gått igenom vägledningens referenslista, hänvisar till Norah Palmateer m fl som gjort en översikt av flera sprutbytes-studier och fann ”otillräckliga bevis” för att de förebygger hepatit. Han utvecklar resonemanget i en debattartikel.

Svenska Brukarföreningens ordförande Berne Stålenkrantz:
– Jag blir så less på den diskussionen. Det är en smittskyddsfråga, rena sprutor är bättre än orena och kan rädda liv, säger han till Drugnews.

Berne Stålenkrantz
Berne Stålenkrantz

Stålenkrantz var bollplank åt Folkhälsomyndigheten med att ta fram vägledningen om hur smittskyddet ska förbättras för narkomaner.
– Jättebra att det äntligen blir fokus på vår grupp och hepatit C som ju är dödligt, men numer går att utrota. Jag har själv viruset och hoppas få inleda behandling senare i år, säger han.

Han anser att fler sprutmottagningar kan skydda mot smittspridningen, men även undersöka om besökaren har Hepatit C för att skyndsamt kunna sätta in behandling, så att viruset inte förs vidare.
Nu pågår en diskussion om vilka som har rätt till den dyra läkemedelsbehandlingen. Professor Hans Rosling skriver i ett mejl till sjukvårdsministern att landstingen bryter mot smittskyddslagen om de väljer att inte bekosta medicinering, och vill att regeringen agerar.

Smittskydd

0-prep-kanyl3minSprutbyten finns i de flesta EU-länder. I Sverige finns sprutbyten i offentlig regi idag i Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad, Kalmar, Stockholm. På gång i Blekinge. Dessutom delar föreningar som Brukarföreningen ut rena sprutor till droganvändare.

Enligt Socialstyrelsen finns idag cirka 8 000 sprutnarkomaner i landet (färre än tidigare skattningar). Över hälften av dem hade börjat med droger vid 14-15 år och hälften injicerat första gången vid 18-19 år.

Hälften av de missbrukare som delar sprutor får blodburna virussjukdomen hepatit C inom två år och inom ytterligare några år är åtta till tio smittade.

Cirka 800 personer smittas årligen med hepatit C via injektionsverktyg (enstaka via oskyddat sex). Ett tiotal smittas med Hiv, kronisk infektion som kräver livslång behandling. En dubbelinfektion av de båda ökar risken för bl a skrumplever.

Hepatit B går att vaccinera sig mot. Men inte mot hepatit C, men finns numer effektiva, dyra läkemedel som kan bota en patient. Tidigare infektion ger inte immunitet för en ny. Smittsam lång tid, sjukdomen kan orsaka leverinflammation och i förlängning skrumplever och cancer.

D303-Hepatit-LiverTotalt cirka 50 000 personer i Sverige är smittade av hepatit C.

Källor: Folkhälsomyndigheten, Brukarföreningens Hepatitportal.

Annonser