Rökande män förlorar kromosom

En stor svensk studie visar att tobaksrökning bland män kan kopplas till förlust av Y-kromosomer. Något tidigare forskning visat kan öka risken för cancer.

Studien omfattar blod från över 6 000 svenska män som följts under 40 år i tre oberoende kohorter och publiceras nu i tidskriften Science.

– Det viktigaste resultatet man presenterar här är att rökning är kopplat till att man tappar y-kromosomen i en del blodceller med tiden. Och det verkar vara något som sker under rökningen för om en individ slutat att röka så ser man inte denna förlust av Y-kromosomen i blodcellerna, säger Jonas Nilsson, gruppledare för Sahlgrenska cancercenter, till SR Vetenskapsradion.

Tidigare forskning av samma forskare visar att förlust av y-kromosomer i blodceller kan kopplas till ökad risk för tumörer bland rökare än andra män. Vad de förlorade kromosomerna har för betydelse besvarar inte denna studie, men väcker frågor om att den kanske i sig är en skyddsfaktor mot cancer.

Sen tidigare är känt att tobaksrökning är en riskfaktor för många sjukdomar, bland andra cancer som påverkar organ utanför luftvägarna. Epidemiologiska data tyder på att rökning är en större riskfaktor för dessa cancerformer hos män jämfört med kvinnor.

• Artikeln ”Smoking is associated with mosaic loss of chromosome Y” i Science.

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver över sju miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 884 000dör av passiv rökning, många av dem är barn. Särskilt mot fattiga länder riktar sig tobaksbolagen där lagar är svagare och inte skyddar invånarna mot tobaksskador.

Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO.  Läs även The Tobacco Atlas om utvecklingen i världen.

Läs mer

Annonser