Skolor förbjuder e-cigaretter

Flera skolor förbjuder e-cigaretter genom att behandla dem som vanliga cigaretter. Markaryds kommun är senast i raden.

Rökförbud på skolor infördes redan 1993 i tobakslagen. Men många skolor vet inte hur de ska agera om elektroniska ”rökfria” cigaretter blir en trend bland elever.

– Det kan vara svårt att skilja e-cigaretter från tobakscigaretter och eftersom vi har en rökfri miljö har vi valt att förbjuda alla cigaretter, säger Karin Rask, skolsköterska i Markaryd, till Sveriges Radio.

Personalen tar de e-cigaretter som hittas från eleverna. Eventuella hälsorisker och otydliga regler och att det kan vara svårt skilja dem från vanliga cigaretter har gjort att kommunen nu beslutat helt förbjuda.

Få studier finns ännu om e-cigaretters långsiktiga hälsoeffekter.

Men ifjol rapporterades 34 förgiftningsfall i samband med e-cigaretter och de vätskor som används, enligt Läkemedelsverket. Det handlar om illamående, yrsel och matthet.

Myndigheten befinner sig i en process med e-cigarettföretag och har inte godkänt produkterna.

Tema: E-cigaretter

09-E-cig1minimNy nikotinfälla eller alternativ till livsfarlig rökning?

Marknaden växer snabbt för ”rökfria” elektriska cigaretter, men saknas kunskap om deras hälsoeffekter på längre sikt.

Oklart hur de ska regleras. Process pågår i Sverige, EU-direktiv på gång. Brasilien, Singapore och Uruguay har förbjudit alla slags e-cigaretter, Australien dem med nikotin, i Kanada är all import, reklam och försäljning förbjuden av dem.
• Läs mer på Psykologer mot Tobak.

Läs mer

Annonser