Elever drogade på lunchrasten

VARBERG Ett par högstadieelever fick hjärtklappning efter att troligen rökt cannabis på lunchrasten och sökte skärrade upp skolsköterskan på en skola i Varberg.

Det var i tisdags som två pojkar i nionde årskursen på Hållstensskolan gick till skolsköterskan då de kände illamående och fått hjärtklappning och svettningar.

De berättade att de rökt något som troligen var narkotika. Skolledningen tillkallade polis som inte hittade några droger.
– Jag är helt chockad över att det här har kommit in i grundskolan. Jag har jobbat som rektor i 23 år och har aldrig varit med om något liknande, säger rektor Birgitta Espmark till GP-tv och Hallands Nyheter.

På skolan går elever mellan 11 och 15 år. I ett nyhetsbrev från skolan informeras om händelsen och att det kommer att kallas till ett föräldramöte. Även polisen ska dela ut en broschyr och berätta om de vanligaste drogerna och deras effekter.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Etiketter:

Annonser