Unga vill ha skärpta drogregler

Varannan ung svensk mellan 15 och 24 år vill se hårdare regler och kontroll kring droganvändning. Bara 14 procent vill lätta på dem, enligt en enkät.

Trots allt tal om liberalisering och lobbying för legalisering av viss narkotika, så efterlyser svenska ungdomar tuffare tag mot droger. Så tolkar försäkringsbolaget If en enkät som företaget låtit göra med 1 003 deltagare i åldrarna 15-24 år.

50 procent svarade att regler och kontroll kring droganvändning borde vara hårdare, 18 procent att dagens regler är lagom, 14 procent att det borde vara friare än idag. Fler flickor än pojkar anser att reglerna ska skärpas.

– Unga tycker uppenbarligen att problemen med droger är väldigt stora. Även om det sveper en liberaliseringsvåg över världen så vill svenska ungdomar ha hårda tag mot droger. Resultatet bör ses som en väckarklocka både för ansvariga myndigheter och föräldrar att våga agera mer kraftfullt, säger Caroline Uliana, informationschef på If, i en kommentar.

Enkäten visar även att var femte (19 procent) i åldersgruppen har prövat narkotika någon gång, vanligast cannabis, därefter droger i tablettform. De flesta uppger att de fått tag i droger via kompisar eller pojk-/flickvänner.

Fyra av tio av pojkar mellan 15-19 år som svarar att de testat droger, uppger att de fått tag i dem av langare. 8 procent hade köpt via internet.
Undersökningen gjordes i april av Nepa på uppdrag av If via en webb-panel.

Annonser