Unga vuxna vägrar langa alkohol

VISBY För första gången har CAN gjort en studie på unga vuxnas syn på att förse tonåringar med alkohol. Några av studiens resultat förvånade rapportens författare, som presenterade den i Almedalen.

– Jag blev faktiskt riktigt överraskad då det stod klart att de allra flesta unga vuxna är för en mer restriktiv alkoholpolitik och att de dessutom vill ha hårdare straff för langning, säger Jonas Raninen, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning som skrivit rapporten, till Drugnews.

Undersökningen gjordes i nära samarbete med länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län. Totalt nära 1 200 unga vuxna svarade på de frågorna, som ställdes via webben, i telefonintervjuer och fokusgrupper.

I studien ville CAN försöka ta reda på varför vissa köper ut till unga och varför andra inte gör det. Man fann inga könsskillnader, men förvånande många, nio av tio köpte inte ut alls. Anledningarna var att det inte var socialt accepterat i den krets de tillhörde, men också att de inte hade druckit speciellt mycket i sina egna tonår.

De som däremot köpte ut hade själva ett intensivt drickande under sin egen tonårstid, ofta redan innan de fyllt 18 och var storkonsumenter också när intervjuerna genomfördes. Det var också vanligt med smuggelsprit.

– Det är lättare för en som är strax över 20 att köpa ut, om den som frågar ingår i samma gäng och är 18-19 år. Då är det svårt att förstå att polaren inte får handla när det är tillåtet dricka på krogen, däremot köper man inte gärna ut till okända under 18 år, säger Magnus Jägerskog, vd Systembolagets dotterbolag IQ.

Det bör fokuseras mer på riktade informationsinsatser till unga vuxna och föräldrar om att det att det inte är okey att köpa ut och att det är brottsligt att langa alkohol, menade debattpanelen.

Tema: UNG & NYKTER

Allt fler ungdomar väljer nykterhet.
Cirka nio av tio skolelever i nionde grundskoleklassen (ca 15-16-år unga) hade på 1970-talet druckit alkohol senaste året, det hade i samma åldersgrupp mitten av 2010-talet sjunkit till nedåt 40 procent. Historiskt låga siffror i Sverige, enligt CAN:s skolenkäter.

Förklaringen är oklar – forskare nämner bl a ändrade umgängesvanor (mer via internet), nya hälsotrender, effekter av drogförebyggande insatser, mer föräldrakontroll, ökad ålderskontroll, fler unga med bakgrund i icke-alkoholkultur… Men man vet inte säkert.

Även tobak brukas mindre av unga, medan narkotikautvecklingen inte visar samma nedgång.
Det finns dock ännu ungdomsgrupper där det dricks mycket och langning via sociala medier och av insmugglat har ökat.

Också i Europa dricker och röker färre skolelever, även om berusningsdrickande är ganska högt (cirka en av tre druckit sig full senaste månaden), visar nya stora Espad-enkäten år 2015 där 96 000 tonåringar i 35 länder deltagit. Sverige sticker där ut som enda land där flickor dricker mer än pojkar.

Läs mer

Annonser