Östersund tar krafttag mot narkotika

ÖSTERSUND En narkotikakommission ska tillsättas i Östersund efter larm om ökat missbruk och mer drogliberala attityder bland ungdomar. Det finns även planer på att börja drogtesta skolelever.

Beslutet om en narkotikakommission för att stärka drogförebyggande arbete togs i tisdags av kommunstyrelsen i Östersund. Socialförvaltningen och ungdomspolisen har larmat om ökad tillgång på droger.

Kommissionen med politiker, experter från kommun, polis, beroendevården och Mittuniversitetet ska kartlägga drogsituationen bland unga och vilka insatser som görs idag. Dessutom ta fram förslag till nya åtgärder och ett narkotikapolitiskt handlingsprogram.

Redan på torsdag denna vecka anordnas en stor uppstartkonferens för skol- och vårdpersonal, socialarbetare, poliser och andra som arbetar med ANDT-frågor i Jämtlands läns åtta kommuner.

– Vi måste ta tag i en situation som gått överstyr. Nya droger sprids, drogliberala attityder har blivit vanligare bland unga, fler fastnar och det finns unga morsor som sitter fast i missbruk. Och kostnader för sociala insatser och vård i drogernas spår har skenat iväg, säger Thomas Andersson, projektledare på Regionförbundet i Jämtland, till Drugnews.

Nätdroger har blivit vanligare, enligt en öppenvårdsbehandlare. Flera tonåringar har prövat Spice, RC-droger och till och med amfetamin. Och en stor knarkhärva håller på nystas upp där en 18-årig man misstänks ha sålt cannabis till ett tjugofemtal ungdomar i Östersund.

Ett av de förslag som lyfts fram är att mer arbeta med drogpolicys på skolor. Och bland annat med drogtesta elever som misstänks använda narkotika. Redan kommer ibland polis med narkotikahundar till några skolor.

– Närvaro med jyckarna ska rulla på och förhoppningsvis att vissa inte tar med droger och tjuvgods till skolan. Men det räcker inte, vi måste öka samarbete med skola, social och polisen. Och de elever som använder droger på fritiden ska veta att kontroll kan ske även på skolan, säger Thomas Andersson.

Drogtester har blivit alltmer naturligt i arbetslivet och bör också vara det i en arbetsmiljö som skolvärlden. Att arbeta för en narkotikafri skola ska intensifieras under året. Utbildning av personal och börja använda drogtester. Dekaler med “Narkotikafri skola“ ska sättas upp och systematiserade handlingsplaner tas fram.

Staffan Hübinette, lärare i drogprevention, är av föreläsarna vid konferensen på torsdag. Han menar att det är viktigt att skolan är förberedd och vet hur man ska agera.
– Frivilliga drogtester är viktigt inslag som del i en större policy, men räcker inte. Det behövs förebyggande arbete och gott skolklimat; stöd, samtal och stort hjärta för de elever som ertappas med droger; särskilda villkor för de på yrkesprogram som fordon och maskin.

Men också vetskap för elever om att det blir konsekvenser om inte frivilliga erbjudande räcker, i sista hand avstängning.
– Narkotika kan inte accepteras vare sig i arbetsliv eller i skolan, vilket måste vara tydligt, säger Staffan Hübinette till Drugnews.

• Vad säger då elever om drogtester, som ofta beskrivs som integritetskränkande?
– Det är ju ett väldigt effektivt sätt att kontrollera om man misstänker att någon är eller har varit påverkad, säger gymnasieleven Lowe Litzell till TV4 Nyheterna.
– Jag tycker det är bra att man kan ta reda på vilka som håller på med droger, så att de kan få hjälp fort, säger eleven Jenny Bergvall.

– Gå in i Lyan och runt på hela skolan och bara plocka ut vilka som helst, slumpvis. Jag tror det är fler än vi tror i vår närhet som håller på utan att det syns på dem. Det känns som att skolan inte reagerar så mycket på om någon har ett drogmissbruk, säger Cecilia Moe på medieprogrammet till Länstidningen.

• En som ska besöka drogkonferensen i Östersund är Malte Fernlund, som arbetar som behandlare i kommunens öppenvårdsprogram Nexus. Dit kommer personer från 16 år och äldre som behöver stöd och motivering för att klara vara drogfria.

– Det är nog bra att försöka ta tag i problemen. Men istället för att bara dra igång nya åtgärder, så behövs stärka upp det vi redan har. Samordningen mellan kommun och landsting måste förbättras, insatserna är som helt skilda öar idag, säger Malte Fernlund till Drugnews.

Tema: NARKOTIKAFRI SKOLA

Drogfria skolor är inte självklart – trots att det behövs för en trygg arbetsmiljö för både elever och skolpersonal. För att lyckas med skolarbete och framtidsplaner, men också för skydda unga från att hamna i missbruk.  Droger påverkar unga hjärnor, försvårar inlärning och ökar risk för skolk, lägre betyg och avhopp.

Allt fler skolor tar fram drogpolicys och frågar efter metoder för att tidigt upptäcka och kunna ingripa om elever misstänks testa eller vara på väg in i beroende. Några myndigheters beslut har försvårat användande av bl a slumpvisa drogtester och utveckla samarbete skola, socialtjänst och polis, och hänvisar till enskildas integritet. Men skolor prövar sig fram.

Idag använder ett 50-tal skolor (flera gymnasier med yrkesutbildning) i landet s.k. slumpvis drogtestning, som ska baseras på frivillig medverkan och kontrakt med målsman och elev.
Se mer projektet Narkotikafri Skola

Läs mer

Annonser