Minister pressad om narkotikadöden

Folkhälsominister Gabriel Wikström är självkritisk om Sveriges rekordhöga narkotikadöd. ”Det som inte fungerar måste vi erkänna och förbättra politiken på. Annars vore man ju korkad”, sade han i en debatt med författaren Magnus Linton i SVT-Aktuellt.

Wikström diskuterade i programmet i måndags kväll med Magnus Linton – aktuell med en bok om vad som gått fel i den svenska narkotikapolitiken.

DEBATT  I AKTUELLT om narkotikapolitik mellan Gabriel Wikström och Magnus Linton.

– I 40 år har politiker försökt förverkliga det narkotikafria samhället. I dag har vi en narkotikadödlighet som är bland de högsta i Europa och ett tungt missbruk som är mycket högre än i flera jämförbara länder. Kan man kalla detta något annat än ett totalt misslyckande, sade Magnus Linton.

I boken ”Knark – en svensk historia” (Atlas) menar Linton att nolltolerans och narkotikapolitiken misslyckats och bidragit till att antalet personer som dör i överdoser mer än fördubblats på tio år. I fjol avled långt över 700 personer i narkotikarelaterade dödsfall, enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister.

B216-Sprutor2minNarkotikapolitiken har fokuserat för mycket på att så få unga som möjligt ska pröva droger, (Linton tycker inte det är särskilt etiskt problematiskt med unga som rökt cannabis ett par eller tio gånger). Däremot att det görs för lite för att hjälpa de som blivit beroende och minska skadorna. Dela ut naloxon mot överdoser, bygga ut underhållsprogram och sprututbyten etc.

Drogpolitiken har närmast aktivt drivit marginaliserade narkomaner i döden, menade han.
– Tunga narkomaner har inte fått den hjälp de behövt för att överleva. Det har snudd på varit en idé att de inte ska få den hjälpen, sade Linton.

Ministern höll inte med om den bilden, men hade svårt att försvara politiken. Han hänvisade till att förhållandevis unga prövar narkotika i Sverige, men att det finns problem med narkotikarelaterad dödlighet. Han vill underlätta för fler sprutbyten, utreda narkotikadöden och varför inte vården når fler missbrukare.

Wikström höll med Linton om att det funnits en oresonlig hållning i vissa kretsar. Men att det inte första hand ska introduceras nya metoder eller göras stora ändringar av politiken, utan tala om problemet på nytt sätt, erkänna och lyfta upp det på bordet.

•Du låter lite självkritisk? sade programledaren till folkhälsoministern.
– Man kan inte vara annat när vi har en hög narkotikarelaterad dödlighet. Jag tycker inte att det ska finnas prestige i den här frågan. Det som fungerar bra, det måste vi erkänna, som med de preventiva insatserna. Men det som fungerar mindre bra – det vill säga för de tunga missbrukarna – måste vi förbättra politiken på. Annars vore man ju korkad, avslutade Gabriel Wikström.

Tema: Drogdöden

Narkotikarelaterad dödlighet har ökat kraftigt i Sverige, näst högst i EU, enligt EMCDDA. Cirka 900 dödsfall per år senaste åren, enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister. 2018 avled 903 personer i förgiftningar av läkemedel och klassiska illegala droger, (året före 962 dödsfall).  Och 2019 fortsatt liten nedgång till 894 dödsfall.

Opioidläkemedel, heroin och nya substanser dominerar dödsfall i överdoser. Men färre avled av potenta fentanyl-analoger 2018 (bl a efter rättsliga ingripande mot langare och fler klassningar), vilket lett till lägre kurva.
Samband är komplexa och ansvariga pekar åt olika håll. (Folkhälsomyndigheten använder ett EU-index och rapporterar lägre dödstal än Socialstyrelsen, som även tar med underliggande orsak).

En åtgärdsplan tagits fram för vända utvecklingen. Utdelning av motgiftet Naloxon, fler sprutbyten, information och snabbare klassning av nya substanser. Riksdagen har uppmanat regeringen se över narkotikapolitiken och utreda hur drogdöden kan bromsas.

Läs mer

Annonser