Skola ska ta in narkotikahundar

|UPPDAT| Efter drogproblem bland skolelever så har Njudungsgymnasiet i Vetlanda beslutat låta narkotikahundar söka genom lokalerna fyra gånger per år.

– En utvidgad åtgärd, visst finns integritetsproblem. Men vi vill göra något och få en bild över om det finns droger på skolan eller inte. Påträffas narkotika så ska polis tillkallas, säger gymnasiechef Henrik Wågesson till Drugnews.

Vetlanda kommun har skrivit ettårskontrakt med ett privat bolag som har utbildade sökhundar som från i vår ska patrullera lokalerna fyra gånger i förebyggande syfte. Om ett år ska försöket utvärderas.

Bakgrunden är misstankar om ökade drogproblem bland några gymnasieelever. Sex pojkar är för närvarande avstängda på skolan sedan de lämnat positiva prov eller i ett fall vägrat lämna prov. Misstankebaserade drogtester används vid skolan – om elev inte vill lämna prov, så tolkas det som att de använt narkotika och stängs av.

Elever som lämnat positiva prov har berättat för kurator att de använt bland annat cannabis, spice, men även amfetamin och morfin i något fall. Det är kompisar som tipsat skolledningen om att drogproblem förekommer i en grupp elever.

Gymnasiechef Henrik Wågesson.
Gymnasiechef Henrik Wågesson.

Skolan har ungefär ett tusen elever och det finns flera yrkesprogram där maskiner och fordon hanteras och praktik görs på företag.
– Det är viktigt att skolan är drogfri. Det är ett arbetsmiljö- och säkerhetsproblem om några är påverkade – det handlar om allas trygghet, säger Henrik Wågesson.

Han tror inte Njudungsgymnasiet har större drogproblem än andra skolor.
– Men vi har bestämt oss för att ta problemen på allvar, göra något, och även undersöka rykten om drogförsäljning på skolan. Det är nolltolerans som gäller, men de elever som stängs av släpper vi inte. Orosanmälan görs, det upprättas handlingsplan med socialförvaltningen, kurator och sköterska kopplas in, säger Henrik Wågesson.

Kan avstängda elever senare visa upp två negativa provresultat så är de välkomna tillbaka till skolan, skolan behåller ansvaret för dem, tillägger han.

Om elever varit drogpåverkade på skoltid vet gymnasiechefen inte säkert. I maj ska skolan ordna kurs för skolpersonal och föräldrar för att lära sig känna igen tecken på drogpåverkan.

Organisationen Sveriges Elevkårer är starkt kritik mot att skolan ska ta in narkotikahundar.
– En rektors största ansvar är att värna om elevernas trygghet. Det här är integritetskränkande och skapar istället en otrygghet. Det i sin tur har inverkan på utbildningen, säger ordförande Emil Gustavsson till SVT-Jönköpingsnytt.
Att stänga av elever som vägrar lämna urinprov tycker han är ”beklämmande och problematiskt”. Istället vill han att skolor ska arbeta förebyggande, stärka elevhälsan, upplysa om vad droganvändning kan leda till, se till att elever mår bra.

Tema: NARKOTIKAFRI SKOLA

Drogfria skolor är inte självklart – trots att det behövs för en trygg arbetsmiljö för både elever och skolpersonal. För att lyckas med skolarbete och framtidsplaner, men också för skydda unga från att hamna i missbruk.  Droger påverkar unga hjärnor, försvårar inlärning och ökar risk för skolk, lägre betyg och avhopp.

Allt fler skolor tar fram drogpolicys och frågar efter metoder för att tidigt upptäcka och kunna ingripa om elever misstänks testa eller vara på väg in i beroende. Några myndigheters beslut har försvårat användande av bl a slumpvisa drogtester och utveckla samarbete skola, socialtjänst och polis, och hänvisar till enskildas integritet. Men skolor prövar sig fram.

Idag använder ett 50-tal skolor (flera gymnasier med yrkesutbildning) i landet s.k. slumpvis drogtestning, som ska baseras på frivillig medverkan och kontrakt med målsman och elev.
Se mer projektet Narkotikafri Skola

Läs mer

Annonser