Drogtester ska bli säkrare

Kvaliteten måste höjas på snabbtester för droganalyser. En nybildad standardiseringskommitté hos Swedish Standards Institute ska ta fram kvalitetskrav och anvisningar för säkrare snabbtester.


Drogtester har blivit vanligare i samhället och görs ofta med hjälp av snabbtest för saliv och urin.

Resultaten från snabbtester kan ha stor inverkan på den enskilda individen eftersom det handlar om tester som görs inom och vid företagshälsovården, skolan, polisen, beroendemottagningar, psykiatrin och även i akutvården.

– Man ska kunna lita på testresultat och på sättet prover utförs. Genom att skapa branschgemensamma standarder för snabbtester för droganalys blir det säkrare för individen, säger Lena Morgan, projektledare och leg. biomedicinsk analytiker på SIS, i ett pressmeddelande.

Syftet för kommittén – som leds av ordförande Lars-Olov Sjöström från Motorförarnas Helnykterhetsförbund – är att ta fram standarder och riktlinjer för upphandling, anvisning för analysutförare och höja säkerhet och kvalitet och minska kostnader.

I kommittén SIS/TK609 deltar idag Kriminalvården, Rättsmedicinalverket, företaget Dräger, Alna, MHF, trafikverket och Securiteq.

Annonser